Zboże koniec Listopada - sytuacja na rynkach zagranicznych

środa, 02 grudnia 2015 10:27

Na monitorowanych giełdach zagranicznych w trzecim tygodniu listopada 2015  r. ceny pszenicy i jęczmienia uległy obniżeniu , a kukurydzy wzrosły. W notowaniu z 19 listopada 2015 r. (za FAPA) na giełdzie w USA średnia  cena pszenicy SRW,  Nr  2 była o 2% niższa niż przed tygodniem i wynosiła 199 USD/t. Również w   Niemczech cena pszenicy  konsumpcyjnej obniżyła się o 2%, do 189 EUR/t.

 W tym czasie na Ukrainie cena tego zboża spadła o 1%, do 201 USD/t. Jedynie na giełdzie  we  Francji cena pszenicy  konsumpcyjnej była nieznacznie (o 0,4% ) wyższa  niż  tydzień  wcześniej i wynosiła 174 EUR /t. Giełdowa  cena jęczmienia paszowego we  Francji ukształtowała  się  na poziomie 158 EUR/t, a w  Niemczech –173  USD/t, w  obu  przypadkach o 2% niższym niż przed tygodniem.


W tym  czasie w USA cena  tego zboża obniżyła się nieznacznie (o 0,3%), do 125 USD/t. Przeciętna  cena kukurydzy w  Argentynie w ciągu tygodnia wzrosła o 3%, do 169 USD/t, we Francji o 0,6 %, do 163 EUR/t, a w USA 0,5%, do 165 USD/t.

Biuro Analiz i Programowania ARR