Zboże koniec Listopada - sytuacja na krajowym rynku zboża

środa, 02 grudnia 2015 09:30

Od kilku tygodni ceny zbóż wykazują tendencję  wzrostową. Według  danych Zintegrowanego    Systemu    Rolniczej    Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16–22.11.2015 r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w kraju płacono 687zł/t, o 0,5% więcej niż w poprzednim tygodniu  i  o  3%  więcej  niż miesiąc wcześniej.


Jednocześnie cena tego zboża była o 2% wyższa niż przed rokiem. W    makroregionie    Centralno-Wschodnim przeciętna  cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 695zł/t, w Północno-Zachodnim –691zł/t, a w makroregionie Południowym –676 zł/t. Średnia  cena żyta  konsumpcyjnego wynosiła 537 zł/t i była o 0,6% wyższa niż w  poprzednim  tygodniu i o ponad  1%  wyższa niż  miesiąc  wcześniej.  Jednocześnie zboże to było o 10% droższe niż w porównywalnym  okresie  2014  r.Najwyższe ceny za jęczmień paszowy uzyskiwano w makroregionie Południowym –565 zł/t,  a  niższe w Centralno-Wschodnim– 538 zł/t oraz w Północno-Zachodnim –534zł/t. Przeciętna cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała  się  na  poziomie 611 zł/t,o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% wyższym niż przed miesiącem  i niż przed  rokiem. W  poszczególnych  makroregionach  ceny  jęczmienia  paszowego były zbliżone do średniej krajowej. W    makroregionie    Centralno-Wschodnim przeciętna cena tego zboża wyniosła 613 zł/t, w Północno-Zachodnim –612zł/t, a w makroregionie Południowym 609 zł/t. Kukurydzę  średnio  w  kraju  skupowano po 676 zł/t,  o 4% drożej niż tydzień  wcześniej i o 3,5% drożej niż przed miesiącem. W porównaniu z tym samym okresem 2014 r. cena tego zboża była o 26% wyższa. Najwyższe ceny za kukurydzę płacono w makroregionie  Centralno-Wschodnim 683 zł/t, a niższe w Północno-Zachodnim 677 zł/t oraz w Południowym 664 zł/t.

Biuro Analiz i Programowania ARR