A+ R A-


Działania wspierające rynek

Na początku bieżącego sezonu (lipiec 2011 r.) unijne zapasy interwencyjne zbóż wynosiły 0,5 mln ton. Całość tych zapasów przeznaczono na pomoc żywnościową, w tym 162 tys. ton w 2012 r.


Mając na uwadze ograniczenie podaży zbóż na rynku wewnętrznym Komisja Europejska od początku sezonu 2011/2012 utrzymuje zerowe stawki celne na pszenicę durum, pszenicę zwyczajną (o kodach CN 1001 91 20 – do siewu oraz 1001 99 00 - wysokiej jakości inna niż do siewu), żyto, kukurydzę i sorgo przywożone poza kontyngentami.

Do końca czerwca 2012 r. (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1350/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.) zerowe cła obowiązują również w imporcie pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN 1001 99 00) i jęczmienia (kod CN 1003) realizowanym w ramach kontyngentów taryfowych o obniżonej stawce celnej.

Agencja Rynku Rolnego w okresie siedmiu miesięcy sezonu 2011/2012 (lipiec 2011-styczeń 2012) wydała pozwolenia na przywóz z krajów trzecich 79 tys. ton ziarna zbóż (z tego 45 tys. ton pszenicy, 21 tys. ton kukurydzy, 12 tys. ton jęczmienia i 1 tys. ton sorgo) wobec 28,7 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Jednocześnie zmniejszyło się zainteresowanie eksportem zbóż. Na podstawie wniosków złożonych do ARR handlowcy uzyskali pozwolenia na eksport poza obszar celny UE 3,3 tys. ton ziarna zbóż (w tym głównie pszenicy) wobec 49,7 tys. ton rok wcześniej. Według danych GUS wzrasta zainteresowanie zakupem materiału siewnego.

W sezonie 2010/2011 sprzedaż kwalifikowanego ziarna zbóż podstawowych wyniosła blisko 156 tys. ton i była o 16,6% większa niż w sezonie 2006/2007. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego dofinansowuje producentów zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków, którzy wykorzystali materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany w swoich uprawach. Od 15 stycznia 2012 r. ARR przyjmuje nowe wnioski o dopłaty (mające charakter pomocy de minimis) do wykorzystanego elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego. W bieżącym roku obowiązuje nowy wzór wniosku.

Jest on dostępny na stronie internetowej ARR. Według danych OT ARR od 15 stycznia do 6 lutego 2012 r. do Agencji wpłynęło blisko 3,7 tys. wniosków o dopłaty do ziarna siewnego wysokiej jakości. Z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, administrowanego przez ARR, wspierane są działania promujące spożycie produktów zbożowych i mącznych, jak również propagujące nowoczesne metody uprawy zbóż konsumpcyjnych. Z Funduszu dofinansowany zostanie także udział przedstawicieli firm w targach, wystawach i międzynarodowych organizacjach branżowych.

Na działania zaplanowane na 2012 r. przeznaczono prawie 3,5 mln zł. W 2012 r. z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych dofinansowany zostanie m.in. zgłoszony przez Polską Izbę Makaronu, trzyletni program promocyjno-informacyjny „Makarony Europy” skierowany na rynek ukraiński.

Łączny budżet programu wynosi 3 mln EUR. Ww. program, realizowany w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na wybranych rynkach rolnych”, będzie współfinansowany z budżetu UE oraz krajowego.

Biuro Analiz i Programowania ARR: Nr 01/2012

 

Polecamy:

Susza szkodzi rolnikom i hodowcom

Susza szkodzi rolnikom i hodowcom

Susza w maju i czerwcu spowodowała, że krajowe plony zbóż w tym sezonie mogą być niższe nawet o 30 proc. Najgorsza sytuacja jest w Polsce...

Ściernisko – zarządzanie czasem i zasobami wody

Ściernisko – zarządzanie czasem i zasobami wody

Zbliżają się żniwa, czas pomyśleć, w jaki sposób przygotować glebę pod nowe zasiewy. Uprawa ścierniska to bardzo ważny proces przygotowania stanowiska pod kolejną uprawę. Czasami...

Produkcja TV

Zobacz film
Bydło (23 filmy)
Zobacz film
Kury (13 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Owce (5 filmów)
Zobacz film
Prace na polu (25 filmów)
Zobacz film
Środki produkcji (13 filmów)
Zobacz film
Trzoda chlewna (11 filmów)
Zobacz film
Uprawy (23 filmy)

Rośliny uprawiane

.