Zbiory zbóż w Polsce w 2015 r.

środa, 25 listopada 2015 11:17

Tegoroczne zbiory zbóż ogółem według wstępnego szacunku GUS (opublikowanego  24.09.2015 r.) zostały ocenione na  27,8 mln  ton 3,  tj. na  poziomie o 13% niższym niż w 2014 r. i o 3% niższym od średniej z lat 2010–2014. Zebrane ziarno jest suche i dobrej jakości.

 

Szacuje się,  że  zbóż  podstawowych z  mieszankami  zbożowymi  zebrano 24,5 mln  ton  (w  tym 10,9 mln  ton  pszenicy, 3,0 mln ton jęczmienia, 5,3 mln  ton pszenżyta i 2,0 mln ton żyta), o 10% mniej niż w ubiegłym roku.Spadek produkcji dotyczył wszystkich  rodzajów  zbóż  z  wyjątkiem  pszenżyta  ozimego.  Największy spadek zbiorów wystąpił w przypadku żyta (o 29%), mieszanek zbożowych (o 25%) i  owsa  (o  17 %).  Zbiory  kukurydzy  uprawianej  na  ziarno  GUS  szacuje  na niecałe 3,2 mln ton, o koło 30% poniżej ubiegłorocznych.