Zapasy zbóż w Polsce - 2015 r.

środa, 25 listopada 2015 10:23

Ze względu na wzmożony eksport zbóż z Polski w sezonie 2014/2015, któremu sprzyjała dobra jakość krajowego ziarna  oraz  konkurencyjne  ceny, zapasy zbóż na początku  bieżącego  sezonu  (2015/2016)  ukształtowały  się  na  poziomie  znacznie niższym  niż  przed  rokiem.

 

Tym  samym  zasoby  zbóż  w  bieżącym  sezonie  będą mniejsze niż w poprzednim. Biorąc pod uwagę mniejsze niż w 2014 r. zbiory i spodziewany wzrost zużycia ocenia  się,  że  zapasy  zbóż w  Polsce na  koniec  sezonu 2015/2016, pomimo przewidywanego   zmniejszenia   eksportu, mogą  być mniejsze  od  zapasów  na początku sezonu.Zużycie krajowe

Ocenia się, że do   wzrostu popytu  wewnętrznego  na  zboża w   sezonie 2015/2016 przyczyni  się przede  wszystkim większa  niż  rok  wcześniej produkcja żywca drobiowego i mleka.

W związku z tym paszowe zużycie zbóż może wzrosnąć do  17, 5 mln  ton,  o blisko  4% w porównaniu z  sezonem  2014/2015. Przewiduje się zmniejszenie  zużycia  zbóż  na  cele  konsumpcyjne oraz na  cele przemysłowe. Wykorzystanie ziarna  do  siewu może  utrzymać  się  na  poziomie  zbliżonym  do poprzedniego   sezonu. Łączne krajowe  zapotrzebowanie  na  zboże  w  sezonie 2015/2016 prawdopodobnie  wzrośnie  do  27,5 mln   ton,   o 1%  w  porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym.

Źródło: ARR