Zapasy zbóż na świecie

środa, 25 listopada 2015 09:59

Światowa produkcja zbóż (bez ryżu) jest prognozowana na poziomie ponad 2 mld ton (z tego pszenicy niecałe 732 mln  ton, a zbóż paszowych 1274 mln ton), tylko o 1% niższym niż w rekordowym sezonie 2014/2015. Globalne zasoby zbóż (zbiory + zapasy) w sezonie 2015/2016 mogą być jednak o niecały 1% większe  niż  przed  rokiem,  z uwagi  na  większe  niż  w  poprzednim  sezonie  zapasy początkowe.

 

W związku z tym, pomimo przewidywanego wzrostu globalnego zużycia (o  1%,  do blisko 2  mldton), zapasy zbóż na koniec bieżącego sezonu mogą być jeszcze większe niż rok wcześniej (o 2%) i wynieść 451 mln ton.

Zapasy i produkcja w krajach WNP

W krajach WNP w 2015 r. zbiory zbóż oszacowane zostały na 207 mln ton. Były one  o 1% większe niż w poprzednim roku. W krajach tych spodziewany  jest wzrost zużycia zbóż  (o 2% w  porównaniu  z  sezonem 2014/2015,  do 136  mln  ton )oraz eksportu netto (o 4%, do 68mln ton). Pomimo tego przewiduje się, że zapasy zbóż na koniec sezonu mogą być o 9% większe niż w sezonie 2014/2015i  wyniosą 29 mln  ton. W  bieżącym  sezonie  kraje  WNP  pozostaną  liczącym  się  eksporterem  na  rynku światowym, stanowiąc poważną konkurencję dla UE.

Zapasy i produkcja w UE

Unijne zbiory zbóż w 2015r. są szacowane na  poziomie  303 mln  ton,  o 7% niższym niż przed rokiem, ale znacząco wyższym niż w latach 2009 –2013 . Produkcja pszenicy oceniana  jest  na 154 mln  ton (o 1,5% mniej niż  w  2014r. ),  a zbóż paszowych – na 149 mln  ton (o  12,5%  mniej). Zbiory jęczmienia oszacowano na poziomie 59 mln  ton,  o 3% niższym niż rok wcześniej. Mniejsze (o  5%) niż przed rokiem  były zbiory żyta  (8mln  ton). Z  uwagi  na  suszę  przewiduje  się także zmniejszenie produkcji kukurydzy w UE do 58 mln ton(o 23%).

W efekcie  mniejszych zbiorów,  pomimo  większych zapasów  początkowych, zasoby zbóż w UE będą mniejsze niż przed rokiem. Zużycie zbóż na rynku unijnym
,tak jak przed rokiem, oszacowano na 287 mln ton . Będzie to więc poziom niższy od bieżącej  produkcji. Duży  potencjał eksportowy  konkurentów będzie  czynnikiem hamującym  eksport z  UE.

Większe będzie natomiast zapotrzebowanie  na  ziarno z importu. Unijne zapasy na koniec sezonu 2015/2016 mogą obniżyć się około 12%, do 27 mln ton.

Źródło: ARR