Wzrost transakcyjnych i ofertowych cen zbóż na krajowych giełdach

środa, 03 grudnia 2014 13:17

Agencja Rynku Rolnego w biuletynie na temat rynku zbóż podała, że w dniach 17-23.11.2014 r. na krajowych giełdach towarowych sprzedano jęczmień paszowy po średniej cenie 611 zł/t oraz kukurydzę po 515 zł/t. Ceny te obejmowały koszty dostaw i były wyższe względem poprzedniego tygodnia odpowiedni o 7,2% i 3%.


Nabywców znalazła także pszenica paszowa po 520 zł/t oraz po 632 zł/t (łącznie z kosztami transportu). Średni tygodniowy wzrost ceny wyniósł 3,2%.

Z kolei w kolejnych dniach (24-26.11) przeciętne ofertowe ceny jęczmienia paszowego uległy nieznacznemu obniżeniu, a pozostałych zbóż wzrosły.

W tym czasie ceny zbóż kształtowały się następująco:
• pszenica konsumpcyjna 650-770 zł/t,
• pszenica paszowa 535-670 zł/t,
• żyto konsumpcyjne 500-560 zł/t,
• jęczmień paszowy 530-570 zł/t,
• kukurydza 465-640 zł/t.

Pszenica konsumpcyjna w ciągu tygodnia podrożała średnio o 3,5%, a pszenica paszowa o 1,2%. Także średnia ofertowa cena kukurydzy wzrosła – o 0,8%. Jednak w porównaniu do notowań sprzed roku ceny były niższe o 18-25%.

MZ
Źródło: Biuro Analiz i Programowania ARR