Stosowanie leków bakteriostatycznych a odporność bakterii na leki

wtorek, 07 kwietnia 2015 11:17

Raport organizacji European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority oraz European Medicines Agency przedstawia pierwszą, zintegrowaną analizę porównawczą zużycia substancji bakteriobójczych i bakteriostatycznych przez ludzi i zwierzęta – donosi Agra Europe.


W raporcie tym stwierdzono, że istnieje związek między wzrostem zużycia tych leków przez zwierzęta produkujące żywność a występowaniem odpornych na leki bakterii wywołujących choroby u ludzi.

W największym stopniu odporność na leki, wywołana częstym podawaniem antybiotyków, występuje u bakterii Escherichia coli, a nieco rzadziej również u bakterii Salmonella i Campylobacter. Zanotowano również związek między spożyciem cefalosporyn (antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym) przez zwierzęta produkujące żywność, a odpornością bakterii.

Raport podaje, że w 2012 r. w 26 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwierzętom produkującym żywność podano 7982 tony substancji aktywnych mikrobiologicznie. Była to ilość ponad dwukrotnie wyższa niż zużyta przez ludzi (3400 ton). Dla lepszego porównania przeliczono tę ilość na miligramy substancji aktywnej przypadające na kilogram masy ciała zarówno ludzi, jak i zwierząt. Średnio spożycie to u ludzi wyniosło 116,4 mg/kg, a u zwierząt 144 mg/kg. Istnieje jednak duże zróżnicowanie między poszczególnymi krajami. W 15 spośród 26 badanych spożycie u zwierząt było niższe niż u ludzi, w 3 było podobne, a w 8 u zwierząt było wyższe niż u ludzi.

Źródło: Agra Europe