Rynek cebuli w Unii Europejskiej

wtorek, 16 czerwca 2015 09:59

Unijny rynek cebuli jest niezwykle zmienny pod względem wielkości zbiorów – ostatnie dane za okres 2010-2014 pokazują, że występowały lata lepsze i gorsze.


W roku 2011 zbiory w Unii Europejskiej kształtowały się na poziomie ponad 6 mln ton, podczas gdy 2 lata później było to już nieco ponad 5 mln ton. Z kolei w 2014 roku zbiory ponownie wzrosły – do niecałych 6 mln ton cebuli.

Największym producent cebuli we Wspólnocie jest Hiszpania, w której w ubiegłym roku zebrano 1,3 mln ton cebuli, tyle samo co rok wcześniej i o 100 tys. ton więcej niż w roku 2012 oraz o 200 tys. ton więcej niż w roku 2011. Na drugim miejscu plasuje się Holandia, gdzie zbiory za 2014 rok oszacowano na poziomie 1,05 mln ton, czyli niemal tyle samo co w roku 2012. Dla porównania produkcja w tym kraju w roku 2010 wyniosła zaledwie 835 tys. ton, w roku 2011 – 870 tys. ton i w roku 2013 nieco poniżej 880 tys. ton.

Trzecie miejsce to produkcja w Polsce – w roku 2014 wyniosła ona 636 tys. ton wobec 551 tys. ton rok wcześniej i odpowiednio 609 tys. ton i 677 tys. ton w latach 2012 i 2011.

Ponadto sporym producentem w Unii Europejskiej jest Wielka Brytania z ubiegłoroczną produkcją wynoszącą 476 tys. ton oraz 378 tys. ton i 393 tys. ton odpowiednio w latach 2013 i 2012. Od kilku lat za to we Francji obserwowany jest spadkowy trend w produkcji – w roku 2014 wyniosła ona 312 tys. ton, w roku 2013 – 319 tys. ton, podczas gdy jeszcze w roku 2011 było to ponad 409 tys. ton cebuli.

Źródło: FAMMU/FAPA