Uwaga na mszyce!

środa, 12 czerwca 2013 16:20

Jak poinformowała w ostatni piątek Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, rozpoczęła się migracja wiosenna mszyc wektorów chorób wirusowych ziemniaka i ich przeloty z gospodarzy zimowych (drzewa, krzewy) na letnich, w tym również i ziemniaki.


W 2013 roku początek migracji pierwszych osobników mszyc był późniejszy niż w latach 2011 i 2012: w Boninie (woj. zachodniopomorskie) o około 10 dni, a w Starym Oleśnie (woj. opolskie) około 15. Były to mszyce „nieziemniaczane", mające znaczenie w epidemiologii wirusów przenoszonych w sposób nietrwały (na kłujce), w szczególności groźnego wirusa Y ziemniaka. Mszyc „ziemniaczanych" jeszcze nie stwierdzono.

Początek lotów to właściwy termin przeprowadzenia zabiegu zwalczania mszyc. Zaleca się stosowanie preparatów o działaniu układowym (systemicznym).

PIORiN zaleca stosowanie preparatów o działaniu układowym (systemicznym). Jednocześnie Inspekcja przypomina o stosowaniu pestycydów zgodnie z zasadami określonymi w etykiecie instrukcji.

Należy też pamiętać o dokładnej selekcji negatywnej na plantacjach nasiennych, której celem jest usunięcie źródeł wirusów (porażonych roślin). Selekcję należy rozpocząć, gdy tylko zauważymy pierwsze objawy porażenia roślin, i kontynuować aż do całkowitego ich usunięcia.

Szczegółowe informacje oraz pomoc merytoryczną można uzyskać w Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie, 76 – 009 Bonin k/Koszalina, tel. (94) 342 30 31 lub 342 69 97.

Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa