zwierzęta lasów równikowych

Nazywany jest również lasem strefy równikowej, puszczą tropikalną, lasem deszczowym, lasem tropikalnym, lasem higromegatermicznym, błędnie nazywa się go także dżunglą. Wilgotny las równikowy to wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej. W klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym zajmuje ubogie gleby laterytowe. Roślinność tworząca tego typu las jest gęsta i bujna, zawdzięcza to szybkiemu rozkładowi materii organicznej. Charakterystyczne dla tego lasu jest to, że nie występuje w nim sezonowa rytmika w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew, wielowarstwowy układ drzewostanu oraz obfitość lian i epifitów. Drzewa rosnące w wilgotnych lasach równikowych mają proste, wysokie sięgające 80 m pnie, dość powszechnym dla tych drzew jest zjawisko kauliflorii (kwiaty wyrastają bezpośrednio z pnia). Wnętrze lasu jest bardzo cieniste, dlatego niezwykle słabo wykształcona jest warstwa krzewów i runa.

Lasy deszczowe powstają na obszarach o specyficznym klimacie, który cechuje się obfitymi, całorocznymi opadami deszczu, wysoką średnią roczną temperaturą powietrza, silnym nasłonecznieniem, wysokimi dziennymi i niewielkimi rocznymi amplitudami temperatury. Drzewa tych lasów nie zrzucają liści, gdyż nie ma tam zróżnicowania na pory roku. Temperatura przed wschodem słońca kiedy jest najniższa wynosi ponad 20 °C, natomiast po południu jest najwyższa i sięga 30 °C.

Lasy równikowe odgrywają niezwykle ważną rolę: stabilizują klimat ziemski, regulują cykle wodne, są domem dla największej liczby gatunków fauny i flory na świecie. Nazywa się je "zielonymi płucami” Ziemi.

Roślinność w wilgotnych lasach równikowych

Lasy równikowe odznaczają się roślinnością pierwotną. Występuje w nich piętro pojedynczych drzew sięgających 60-80 m. Przykładową rośliną tworzącą ten rodzaj piętra jest puchowiec pięciopręcikowy.

Piętro koron drzew, które tworzą wiecznie zielone drzewa, osiąga wysokość 30-50 m. Powierzchnia zielonych koron drzew, tworzy rozległy baldachim. Drzewa często oplątane są lianami. Piętro to jest doskonałym przystosowaniem dla owadów i małych zwierząt (pająków, gadów, ptaków). Charakteryzuje się epifitami czyli roślinami samowystarczalnymi, które nie są jednak pasożytami - na przykład paprocie czy storczyki; glonami; grzybami; hebanowcami; mahoniowcami; palmami; mchami; porostami.

Piętro średnie to piętro lian, nagich pni oraz konarów niższych drzew. Poniżej nich tj. na wysokości 8-15 m znajduje się zwarta warstwa koron drzew. W tym piętrze występują epifity. Należą do nich przede wszystkim storczyki, ananasowate, kaktusowate oraz niektóre figowce.

Piętro najniższe jest określane jako piętro zarośli i runa. Dostęp światła słonecznego do dolnych partii ograniczają gęste korony drzew, zarośla i ściółka leśna stanowią rośliny zielne, czasami w ogóle nie występuje. Na dnie tropikalnego lasu, gdzie nie docierają promienie słońca spotyka się tylko drobne glony, mchy, porosty, delikatne grzyby, krzewinki, a czasami także rośliny zielne. Mogą tam przeżyć tylko skiofity czyli rośliny cieniolubne.

W lasach równikowych rosną takie drzewa, jak: bananowce, kakaowce, mahoniowce, palmy czy też paprocie drzewiaste. Występują w nich także pnącza, np. filodendrony, wanilia, liany. Drzewa lasów równikowych charakteryzują się gładkimi, ostro zakończonymi liśćmi, co ułatwia wodzie deszczowej po nich spływać. Inne rośliny wykorzystywane są przez pnącza jako podpory, dzięki temu mają one zapewniony dostęp do światła.

Fauna wilgotnych lasów równikowych

W lasach deszczowych występuje wiele różnorodnych gatunków zwierząt. Spośród ssaków występują tu między innymi: małpy, hipopotamy, bawoły, okapi. Niektóre zwierzęta wykazują przystosowanie do życia w gęstwinach leśnych, np. poprzez zmniejszenie rozmiaru ciała, przykład stanowi słoń afrykański leśny

Wykorzystanie wilgotnych lasów równikowych przez ludzi

Tereny lasów równikowych zamieszkują plemiona zajmujące się łowiectwem, zbieractwem, a także uprawą roli. Są to głownie afrykańscy Pigmeje i Bantu, malajscy Semangowie, Papuasi z Nowej Gwinei, południowoamerykańscy Indianie i inni. Roślinność w jaką wyposażone są wilgotne lasy równikowe dostarcza ludziom takich produktów, jak np. cynamon, pieprz, goździki, a także szlachetne gatunki drewna: balsy, heban, mahoń i palisander. Z niektórych gatunków roślin tropikalnych pozyskuje się  również substancje wykorzystywane do produkcji leków. W miejscu, gdzie zostały wycięte lasy deszczowe ludzie zakładają plantacje bananowców, kawy, palm kokosowych czy trzciny cukrowej.