trzoda wiadomości

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia siedemdziesiątego ósmego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Więcej…  

W  ostatnim  tygodniu  listopada  2015  r.  odnotowano spadek krajowych cen zakupu żywca rzeźnego. W dniach 23–29.11.2015 r. zakłady mięsne  objęte  monitoringiem  Zintegrowanego Systemu   Rolniczej   Informacji   Rynkowej MRiRW    kupowały żywiec    wieprzowy przeciętnie  po 3,71  zł/kg,  o  3%  taniej  niż w  poprzednim  tygodniu.  Jednocześnie żywiec  ten  był  o  14%  tańszy  niż  miesiąc wcześniej i rok wcześniej.

Więcej…  

ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy od producentów trzody chlewnej. Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 3 grudnia 2015 r. przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się:

Więcej…  

W czwartym kwartale 2015 r. przewidywany jest sezonowy spadek cen żywca wieprzowego,  ale  mniej  dynamiczny  niż  w  2014  r.  W  efekcie  w  grudniu  2015  r. przeciętna krajowa cena skupu trzody chlewnej może być już wyższa od niskiej ceny z końca 2014 r.

Więcej…  

Niskie  ceny  żywca  wieprzowego  przyczyniły  się  do  zmniejszenia  krajowego pogłowia trzody chlewnej. Na początku czerwca 2015 r. w Polsce było 11,6 mln szt. świń, o 1% mniej niż przed rokiem.

Więcej…