skup bydła w unii europejskiej

Według danych Komisji Europejskiej w drugim tygodniu lipca przeciętna cena skupu bydła rzeźnego we Wspólnocie wyniosła 384,49 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3.

Więcej…