gospodarka leśna w polsce

Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej minister środowiska prof. Jan Szyszko podsumował ustalenia 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21). Minister podkreślił także, że: Polska będzie dążyła do włączenia do prawa europejskiego uzgodnień z COP21 dotyczących uwzględnienia w redukcji emisji pochłaniania CO2 przez lasy i glebę.

Więcej…  

Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które określać będą, w jaki sposób prowadzona będzie wycinka drzew na obszarze Puszczy Białowieskiej w latach 2012-2021. Wg organizacji pozarządowych przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku zmiany proponują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.

Więcej…  

„Lasy znajdujące się pod zarządem Lasów Państwowych zajmują około jedną czwartą powierzchni Polski. Dostarczają nie tylko cennego surowca, ale także produkują tlen, poprawiają jakość powietrza, zapobiegają erozji gleby, regulują stosunki wodne, są miejscem występowania dzikich roślin i zwierząt, a także są niezastąpionym miejscem rekreacji”, podkreślają polscy działacze organizacji Greenpeace.

Więcej…  

W dniu 21 listopada bieżącego roku wiceminister środowiska Janusz Zaleski podpisał porozumienie o współpracy w dziedzinie gospodarki leśnej z Rosją. Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii Federacji Rosyjskiej reprezentował wiceministrem Władimir Liebediew.

Więcej…