ceny skupu bydła w ue

Według danych Komisji Europejskiej w drugim tygodniu lipca przeciętna cena skupu bydła rzeźnego we Wspólnocie wyniosła 384,49 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy R3.

Więcej…  

W okresie od 21 do 27 kwietnia br. średnia unijna cena skupu bydła rzeźnego ukształtowała się na poziomie 380,16 euro/100 kg (masy poubojowej schłodzonej klasy R3). Cena te nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim tygodniem, ale w skali miesiąca spadła o 1,2%, a w ciągu roku o 3,5%.

Więcej…