Sytuacja na rynku wieprzowiny - Listopad 2015

czwartek, 26 listopada 2015 22:07

W  dniach 9–15 11.2015 r. zakłady mięsne  objęte  monitoringiem  Zintegrowanego Systemu Rolniczej   Informacji   Rynkowej MRiRW za żywiec  wieprzowy płaciły średnio 3,95 zł/kg , o 5% mniej niż w  poprzednim tygodniu. Jednocześnie ten gatunek żywca był o 10% tańszy niż przed miesiącem i o 11% tańszy niż rok wcześniej.

 
Przeciętna unijna cena zakupu świń rzeźnych (zgodnie  z danymi Komisji  Europejskiej)  wyniosła 133,41 EUR/100 kg masy  poubojowej  schłodzonej  klasy  E  i  była o 2,5% niższa  niż tydzień  wcześniej oraz o 5,5%  niższa niż przed  rokiem. Krajowa cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona  w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 124,63 EUR/100 kg. Niższe niż w Polsce ceny świń rzeźnych odnotowano w Holandii i w Belgii.

Półtusze wieprzowe w dniach 9–15 listopada 2015 r. zbywano przeciętnie po 6,07 zł/kg, o 3% taniej niż tydzień wcześniej, o 6% taniej niż przed  miesiącem  i  o  7% taniej niż przed rokiem.

Źródło: ARR