Światowe zbiory nasion oleistych w 2015

piątek, 27 listopada 2015 22:28

Światowe  zbiory  nasion  oleistych  w  sezonie   2015/2016   (według   szacunku   Oil World)  mogą  wynieść  516  mln  ton,  o  2% mniej  niż w  sezonie  2014/2015,  ale  o  4% więcej  niż  w  sezonie  2013/2014.  Spadek zbiorów  jest  przewidywany  m.in.  w  przypadku  rzepaku  (o  8%  w  porównaniu  z  po-przednim sezonem) i  soi (o 1%).

 

 

Na poziomie  wyższym  niż  w  poprzednim  roku  gospodarczym   szacowane   są   m.in.   zbiory słonecznika i lnu.W  związku  z  przewidywanym  wzrostem zużycia nasion oleistych ich globalne zapasy na koniec sezonu 2015/2016 będą  nieco mniejsze niż przed rokiem (o niecały 1%), ale około 24% większe niż dwa lata wcześniej. W przypadku rzepaku, z uwagi na mniejsze  zbiory  i  zapasy  początkowe,  Oil  World prognozuje  dalsze  zmniejszenie  zapasów końcowych o 23%. U  największego  na świecie  producenta rzepaku,  tj.  w  Unii  Europejskiej  zbiory  tych nasion  w  2015  r.  były  o  11%  mniejsze  od rekordowych  zbiorów  w  2014  r.  i  wyniosły 21,5  mln  ton.  Najbardziej  znaczący  był  spadek  zbiorów  w  Polsce  (o  19%)  i  w  Niemczech (o 18%)

Źródła: IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW.