Susza rolnicza w Polsce – najnowsze informacje

środa, 15 lipca 2015 09:32

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.


Monitoring suszy rolniczej objął następujące uprawy: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

Specjaliści Instytutu w piątym okresie raportowania (od 11 maja do 10 lipca 2015 roku) stwierdzili zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym obszarze Polski.

W obecnym okresie sześciodekadowym zagrożenie suszą rolniczą notowane jest wśród upraw:
- zbóż jarych
- zbóż ozimych
- rzepaku i rzepiku
- tytoniu
- krzewów owocowych
- warzyw gruntowych
- truskawek
- roślin strączkowych

Obecnie największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla zbóż jarych. Susza dla tej uprawy występuje na glebach:
• I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty;
• II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Susza dla zbóż jarych występuje w dziewięciu województwach Polski w 860 gminach (28,1% gmin kraju) na 10,7 % gruntów ornych. Najbardziej zagrożone są województwa łódzkie (32,6% powierzchni), mazowieckie (28,2%), kujawsko-pomorskie (21,3%), wielkopolskie (16,4%) oraz podlaskie (16,3%).

Zagrożenie suszą rolniczą dla upraw roślin strączkowych występuje na glebach I i II kategorii. Susza dla tych upraw występuje w czterech województwach (łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie) w 218 gminach (w 7,1% gmin kraju) na 2,1 % gruntów ornych. Największy udział zagrożonej powierzchni występuje w Łódzkiem – 8,9%.

Zagrożenie suszą rolniczą dla zbóż ozimych występuje na glebach I kategorii. Susza dla tych upraw występuje w czterech wspomnianych województwach w 110 gminach (w 3,6% gmin kraju) na 0,8 % gruntów ornych. Ponownie najbardziej narażone na suszę jest województwo łódzkie (4,6% powierzchni). Z kolei uprawom rzepaku i rzepiku zagraża susza (gleby II kategorii), w tych samych województwach (110 gmin, w 3,6% gmin kraju) na 0,8 % gruntów ornych. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku krzewów owocowych, które rosną na glebach I kategorii.

Najniższe wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego notowano w dalszym ciągu we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, północno-zachodniej części województwa łódzkiego, na Równinie Kutnowskiej i Pojezierzu Kujawskim, z tym że obecne wartości były o ok. 20 mm niższe i wynosiły od -180 do -199 mm. Z kolei najwyższe wartości KBW (poniżej -50 mm) odnotowano w Polsce w południowych obszarach Małopolski oraz Podkarpacia.

Jak podaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, na terenie całego kraju w dalszym ciągu występuje duży deficyt wody. Brak wody wpływa na znaczną obniżkę plonów monitorowanych upraw.

Źródło: IUNG - PIB