Spółdzielnie są siłą napędową unijnego sektora leśnego: inwestycje i innowacje odgrywają kluczową rolę

poniedziałek, 30 marca 2015 13:42

Spółdzielnie są kołem zamachowym unijnego sektora rolnego. Potrzebują jednak bardziej ukierunkowanego wsparcia dla inwestycji oraz badań naukowych i innowacji, by mogły zrealizować swój potencjał – podkreślili liderzy podczas Biznes Forum Prezydencji Cogeca w Helsinkach.


Tematem tego zorganizowanego w Finlandii Forum były strategie biznesowe stosowane w spółdzielniach sektora lasów (przedstawiono przykłady z Finlandii, Szwecji, Portugalii, Francji i Włoch), by nadal rozwijać aktualną działalność oraz skuteczniej reagować na możliwości i wyzwania przed jakimi stają, również w kontekście biogospodarki. Prezentacja przygotowana przez Europejski Bank Inwestycyjny ukazała możliwości finansowania różnej wielkości projektów, które mogą wesprzeć działalność spółdzielni.

Przemawiając podczas Forum przewodniczący Cogeca Chritian Pèes powiedział: „Lasy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy na obszarach wiejskich, pomagają w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz zwalczają zmiany klimatu i pozwalają na dalszy rozwój”.

„Spółdzielnie są motorem rozwoju sektora lasów. Ich głównym zadaniem jest innowacyjność i dodawanie wartości do produktów. Zrównoważoność i konkurencyjność łańcuchów żywnościowych są niezbędne dla przedsiębiorstw spółdzielczych sektora lasów. Ważne jest nie tylko dostosowanie starych łańcuchów dostaw do nowych rodzajów zapotrzebowania, lecz również tworzenie nowych łańcuchów wartości”, powiedział.

Dodał: „Aby spółdzielnie mogły w pełni zrealizować swój potencjał potrzebują stabilnej sytuacji rynkowej i spójnych polityk na szczeblu unijnym i krajowym. Decyzje co do inwestycji muszą być podparte odpowiednimi ramami politycznymi, czyli rozpoznaniem roli spółdzielni na szczeblu regionalnym i lokalnym. Dzięki większej ilości badań stosowanych i innowacji oraz zrównoważonym metodom zarządzania spółdzielnie leśne mogą lepiej reagować na coraz większe znaczenie sektora leśnego w kontekście zmiany klimatu, wydajnej gospodarki zasobami i celów w zakresie zrównoważoności. Logistyka i mobilizacja biomasy, a także innowacyjne metody przetwórstwa są niezbędne”.

Ponadto fuzje spółdzielni zarówno w obrębie jednego państwa jak i ponad granicami mogą stać się coraz częstszym fenomenem w przyszłości. Można jednak tworzyć różne inne rodzaje wspólnych przedsiębiorstw i prowadzić działania oparte na współpracy. Te przedsiębiorstwa są ważne, by można było w pełni wykorzystać korzyści skali, równocześnie gwarantując pełne zaangażowanie rolników i właścicieli lasów, którzy działają na rzecz lokalnej i regionalnej gospodarki.

Źródło: Copa-Cogeca