Dodatkowe kwoty połowowe

piątek, 31 lipca 2015 10:54

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi poinformowało o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w tym roku. Znany jest również termin składania wniosków o przyznanie tych dodatkowych kwot.


Dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:
- kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) - 2402977 kg,
- kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) - 4332 kg,
- kwota połowowa śledzi (podobszary 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego) – 2525588 kg,
- kwota połowowa szprotów (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) - 3518428 kg,
- kwota połowowa łososi (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego) - 179 szt.

Termin składania wniosków o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej upływa w przyszłym tygodniu – wtedy mija ustawowe 14 dni od dnia ogłoszenia komunikatu (22 lipca). Formularz można znaleźć nas tronie ministerstwa rolnictwa: mrirw.gov.pl.

Źródło: MRiRW