Rybactwo

KE proponuje zmniejszenie połowów większości ryb w Bałtyku w 2014 r.

czwartek, 22 sierpnia 2013 14:46

Komisja Europejska (KE) proponuje zmniejszenie w 2014 roku połowów dorsza, śledzia, szprota i gładzicy w Morzu Bałtyckim. Jednocześnie proponuje utrzymanie poziomu połowów łososia – wynika z komunikatu Komisji.

 

Komisja Europejska ogłasza odliczenia od kwot połowowych przyznanych na rok 2013

piątek, 09 sierpnia 2013 07:50

Komisja Europejska podała wczoraj (8.08.2013) do wiadomości wysokość odliczeń od kwot połowowych na 2013 r. przydzielonych tym państwom członkowskim, które zadeklarowały przekroczenie przyznanych im kwot na rok 2012. Takie coroczne odliczenia pozwalają Komisji szybko zareagować na szkody wyrządzone stadom w wyniku przełowień w roku poprzednim i zapewnić zrównoważone wykorzystywanie przez państwa członkowskie wspólnych zasobów ryb.

 

Cena rosyjskiego kawioru wzrosła od połowy czerwca o 70%

wtorek, 23 lipca 2013 14:53

Od połowy czerwca tego roku na rosyjskiej Kamczatce, na którą przypada 40-60% rocznej produkcji kawioru, ceny sprzedaży wzrosły o prawie 70% - donosi "Kommiersant-Ukraina".

 

Wnioski o dodatkowe kwoty połowowe oraz zakaz prowadzenia połowów szprota

piątek, 12 lipca 2013 16:57

Realizując obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653), minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących organizmów morskich wynoszą:

 

Wyższe połowy ryb na Bałtyku

środa, 03 lipca 2013 13:24

Połowy ryb na Bałtyku w pierwszych czterech miesiącach tego roku wyniosły 60,9 tys. ton. To o ponad 26% więcej niż w okresie styczeń-kwiecień 2012 r. Utrzymuje się wysoka dynamika wyładunków szprotów (wzrost o 51% do 47,1 tys. ton), które dominują w strukturze krajowych połowów.

 

Działania na rzecz rozwoju hodowli ryb na Ukrainie

piątek, 21 czerwca 2013 12:45

Gabinet Ministrów Ukrainy przygotował propozycje zmian do prawa podatkowego Ukrainy ukierunkowane na wsparcie hodowców ryb na Ukrainie.

 

Uprawnienia do połowów na 2014 r.: dalsze stopniowe eliminowanie przełowienia

wtorek, 04 czerwca 2013 12:59

Najnowsze dane na temat zasobów rybnych w wodach UE wskazują, że działania Komisji Europejskiej na rzecz stopniowego wyeliminowania przełowienia opłaciły się. W przyjętym dziś dokumencie konsultacyjnym Komisja Europejska przedstawia stan europejskich zasobów rybnych i swoje propozycje dotyczące określenia uprawnień do połowów na rok 2014. Obecnie przełowionych jest 39 proc. ocenionych stad ryb w wodach UE obszaru północno-wschodniego Atlantyku w porównaniu z 47 proc. w roku ubiegłym i 95 proc. w roku 2005. Polityka zaczyna również przynosić realne korzyści sektorowi rybołówstwa, jak wynika z najnowszych danych dotyczących zysków, wykazujących wzrost o 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wiele pozostaje jednak do zrobienia.

 

Zamknięcie połowów szprota

poniedziałek, 27 maja 2013 11:06

W związku z niemal całkowitym wykorzystaniem polskiej ogólnej kwoty połowowej szprota na 2013 rok w dniu 26 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 maja w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego (Dz. U. Poz. 593).

 

Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE

czwartek, 16 maja 2013 15:45

Kwestie związane z reformą Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej były omawiane podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, które odbywało się 13 i 14 bm. w Brukseli. Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

 

W Luksemburgu na temat polityki rybackiej

czwartek, 25 kwietnia 2013 08:45

W drugiej części Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej, odbywającej się 22 kwietnia w Luksemburgu, omówiony został pakiet Wspólnej Polityki Rybackiej. Polskiej delegacji, w trakcie tych rozmów, przewodniczył sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 5 z 15