Rybactwo

Zmiany w przepisach dotyczących rybołówstwa

wtorek, 17 grudnia 2013 06:07

W piątek 13 grudnia 2013 r. ogłoszone zostały w Dzienniku Ustaw dwa rozporządzenia dotyczące zmian w przepisach o rybołówstwie.

 

Rybacy przybrzeżni Europy jednoczą siły

wtorek, 03 grudnia 2013 17:01

Rybacy z 9 krajów Europy utworzyli organizację LIFE – Low Imapact Fishers of Europe, pierwszą organizację europejską reprezentującą rybaków, którzy prowadzą połowy o niskim wpływie na środowisko.

 

Komunikat MRiRW w sprawie kondycji dorsza w Bałtyku

czwartek, 24 października 2013 11:30

Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi znana jest sprawa złej kondycji jakościowej dorsza (tzw. chudy dorsz) w Morzu Bałtyckim – informuje w swoim komunikacie Ministerstwo.

 

Parlament Europejski sprzeciwił się budowie nowych statków rybackich

środa, 23 października 2013 15:25

W głosowaniu plenarnym nad kształtem nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego posłowie Parlamentu Europejskiego odrzucili propozycję umożliwiającą budowę nowych statków rybackich z pomocą środków publicznych.

 

Ustalono możliwości połowowowe dla Morza Bałtyckiego

poniedziałek, 21 października 2013 11:06

Podczas posiedzenia Rady Ministrów UE, które odbyło się w czwartek 17 października w Luksemburgu, ministrowie państw UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie możliwości połowowych dla Morza Bałtyckiego na rok 2014.

 

Śledź bałtycki znów z zielonym światłem

środa, 16 października 2013 11:55

Cztery z siedmiu poławianych komercyjnie w Bałtyku stad ryb znajduje się na stabilnym poziomie – o dwa więcej niż w roku 2013. Wśród nich znajdują się także stada śledzia, dzięki czemu śledź powrócił na zielone światło w zaktualizowanym poradniku ekologicznym WWF „Jaka ryba na obiad?”.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PO Rybactwo i Morze

czwartek, 03 października 2013 07:58

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi czynności mające na celu sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

Komisja Europejska: Bałtyk otwarty na połowy

piątek, 06 września 2013 05:24

Komisja Europejska proponuje zwiększenie w 2014 r. uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim dla unijnych statków rybackich o 10 proc. w odniesieniu do wszystkich gatunków ryb, z wyjątkiem łososia. Wniosek został przygotowany w oparciu o opinie naukowców. Celem KE jest zrównoważone zarządzanie jak największą liczbą bałtyckich stad. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2014. Jest to przedstawiany co roku wniosek dotyczący ilości ryb, które unijni rybacy będą mogli odłowić uzyskać z głównych łowisk handlowych na Morzu Bałtyckim w nadchodzącym roku.

 

Zakaz połowu śledzia stada centralnego

czwartek, 05 września 2013 16:29

Wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września tego roku w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego, które weszło w życie 5 września 2013 r..

 

Podział dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich

czwartek, 29 sierpnia 2013 13:31

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował, że zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 2 i § 11 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653), dokonał podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy, łososi i śledzi z podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 15