Rozwój produkcji ekologicznej na świecie

poniedziałek, 04 maja 2015 15:31

Według lutowego raportu Reaserch Institute of Organic Agriculture FIBL oraz IFOAM w 2013 roku światowa wartość produkcji ekologicznej osiągnęła 55 mld euro – donosi FAMMU/FAPA na podstawie Agra Facts. Wartość rynku USA, czyli lidera w tej dziedzinie, osiągnęła poziom 24,3 mld euro, co stanowi 43-procentowy udział w rynku globalnym.


Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy z produkcją o wartości 7,6 mld euro, Francja – 4,4 mld euro oraz Chiny – 2,4 mld euro. Wartość rynku produktów ekologicznych w całej Unii Europejskiej osiągnęła poziom ponad 22,2 mld euro (40% udział), co oznacza 6% przyrost wobec 2012 roku.

W 2013 roku było na świecie około 2 mln producentów ekologicznych, w tym w Indiach 650 tys., Ugandzie 189,6 tys., Meksyku 169,7 tys.

Pod koniec 2013 roku areał przeznaczony pod tę innowacyjną produkcję wyniósł 43,1 mln ha, w tym najwięcej w Australii 17,2 mln ha (głównie pod wypas), w Argentynie 3,2 mln ha oraz USA 2,2 mln ha. W Unii Europejskiej znajduje się około 1/3 globalnego ekologicznego areału, czyli 11,5 mln ha, w tym najwięcej w Hiszpanii 1,6 mln ha, we Włoszech 1,3 mln ha oraz we Francji i Niemczech – po 1,1 mln ha.

We Wspólnocie (28 krajów) największą część gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne przeznaczają Austria – 19,5% oraz Szwecja – 16,3%.

MZ
Źródło: FAMMU/FAPA