Prognozowane porażenie sadzeniaków ziemniaka ze zbioru 2013 roku wirusami Y i liściozwoju

wtorek, 27 sierpnia 2013 14:38

Wyniki monitoringu mszyc, wektorów wirusów ziemniaka, prowadzonego w 7 miejscowościach położonych w różnych rejonach kraju wykazały, że w 2013 roku początek ich migracji wiosennej był znacznie późniejszy niż w 2011 roku, a szczególnie w porównaniu do danych z roku 2012 – głosi komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.Również presja mszyc, zarówno związanych jak i niezwiązanych pokarmowo z ziemniakiem, była na ogół mniejsza niż 2 lata temu lub wielokrotnie mniejsza niż w roku ubiegłym.

Znajomość presji wektorów wirusów ziemniaka, wpływu czynników środowiska (głównie temperatury i opadów) na rozwój owadów jak i wegetację roślin oraz ich stan fizjologiczny, pozwala na sformułowanie ogólnej prognozy porażenia sadzeniaków ziemniaka zbioru 2013 r. wirusami Y i liściozwoju.

- Wirus Y – w całym kraju porażenie powinno być niskie, wielokrotnie niższe niż w 2012 roku i niższe niż w roku 2011. Jedynie na obszarach o występującej suszy może być nieco wyższe od prognozowanego. Susza sprzyja przemieszczaniu się wirusa z naci do bulw;
- wirus liściozwoju – w Polsce północno-wschodniej porażenie będzie tradycyjnie niskie, zbliżone do poziomu przeciętnego z wielolecia. Może być jednak nieco wyższe niż w dwóch ostatnich latach (2011 i 2012). Na pozostałym obszarze kraju spodziewane jest porażenie wielokrotnie niższe niż rok temu oraz niższe niż w roku 2011, szczególnie w części środkowej i południowej Polski.

Źródło: PIORiN