A+ R A-


W bieżącym sezonie 2013/14 globalna produkcja 7 podstawowych surowców oleistych wzrośnie o ponad 6% - donosi FAMMU/FAPA na podstawie danych Oil World.

Globalna produkcja rzepaku w zbliżającym się ku końcowi sezonie 2013/14 najprawdopodobniej wzrośnie z 63,7 mln ton do rekordowego poziomu około 70 mln ton, czyli o prawie 10%.

Import warzyw i owoców z Polski do Rosji wzrósł do 977 tys. ton w 2013 r. - podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/ FAPA), powołując się na dane Factsheet Russia. Rok wcześniej wyniósł 844 tys. ton, wzrósł zatem rok do roku o 15,76%.  Polska była dla Rosji głównym dostawcą jabłek.

Podczas gdy majowa seria rzepaku straciła na wartości w minionym tygodniu blisko 30 euro/t (125 zł/t), to już rzepak z nowych zbiorów potaniał tylko o 4,5 euro/t w ślad za taniejącą przez większość tygodnia soją.

W roku 2012 łączne zbiory owoców i warzyw na Ukrainie wyniosły 12,385 mln ton wobec 12,138 mln ton rok wcześniej – podane FAMMU/FAPA na podstawie Fruit Vegetable Facts. Oznacza to wzrost o ponad 2%. Dużo większy skos Ukraina zanotowała właśnie w 2011 roku – aż o 19,1% względem roku 2010, w którym zbiory owoców i warzyw wyniosły 10,19 mln ton.

Francuscy analitycy ze Strategie Grains oceniają, że w sezonie 2013/2014 r. import rzepaku do krajów Unii Europejskiej wzrośnie do 3,3 mln ton.

Jak informuje Comtrade, w 2013 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej wyeksportowały na Ukrainę 259,3 tys. ton owoców i warzyw świeżych za sumę 160,6 mln euro. To najgorsze dane od wielu lat.

Organizacja Copa-Cogeca opublikowała szacunki dotyczące roślin oleistych i białkowych w UE-28 na rok gospodarczy 2014/15, ukazujące pozytywne perspektywy i dobre zbiory w zimie.

Według ostatniego raportu International Grains Council, światowa produkcja zbóż wzrośnie do 2,064 mld ton w sezonie 2018/2019 r. W 2014/2015 r. przewiduje się niewielki spadek produkcji w porównaniu z rekordowym wynikiem z 2013/2014 r. W kolejnych pięciu latach produkcja ta ma rosnąć o 1,6% rocznie.

Zapylenie krzyżowe, w którym aktywny udział biorą owady zapylające na czele z pszczołą miodną, gwarantuje zwiększenie produktywności roślin uprawnych oraz zapewnia wysoką jakość plonów. Niedobór pszczół skutkuje niedostatecznym zapyleniem kwiatów. To z kolei powoduje słabe wykształcenie się owoców, które są drobniejsze, o nieodpowiedniej jakości konsumpcyjnej i handlowej. Z kolei wadliwej jakości nasiona mają mniejszą siłę kiełkowania i wydają słabsze rośliny potomne. Dla rolnictwa oznacza to gorszy plon, dla producenta mniejszy zysk, a dla przyrody ograniczenie bioróżnorodności.

Strona 6 z 39

Polecamy:

Susza szkodzi rolnikom i hodowcom

Susza szkodzi rolnikom i hodowcom

Susza w maju i czerwcu spowodowała, że krajowe plony zbóż w tym sezonie mogą być niższe nawet o 30 proc. Najgorsza sytuacja jest w Polsce...

Ściernisko – zarządzanie czasem i zasobami wody

Ściernisko – zarządzanie czasem i zasobami wody

Zbliżają się żniwa, czas pomyśleć, w jaki sposób przygotować glebę pod nowe zasiewy. Uprawa ścierniska to bardzo ważny proces przygotowania stanowiska pod kolejną uprawę. Czasami...

Produkcja TV

Zobacz film
Bydło (23 filmy)
Zobacz film
Kury (13 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Owce (5 filmów)
Zobacz film
Prace na polu (25 filmów)
Zobacz film
Środki produkcji (13 filmów)
Zobacz film
Trzoda chlewna (11 filmów)
Zobacz film
Uprawy (23 filmy)

Rośliny uprawiane

.