A+ R A-


Podczas gdy majowa seria rzepaku straciła na wartości w minionym tygodniu blisko 30 euro/t (125 zł/t), to już rzepak z nowych zbiorów potaniał tylko o 4,5 euro/t w ślad za taniejącą przez większość tygodnia soją.

W roku 2012 łączne zbiory owoców i warzyw na Ukrainie wyniosły 12,385 mln ton wobec 12,138 mln ton rok wcześniej – podane FAMMU/FAPA na podstawie Fruit Vegetable Facts. Oznacza to wzrost o ponad 2%. Dużo większy skos Ukraina zanotowała właśnie w 2011 roku – aż o 19,1% względem roku 2010, w którym zbiory owoców i warzyw wyniosły 10,19 mln ton.

Francuscy analitycy ze Strategie Grains oceniają, że w sezonie 2013/2014 r. import rzepaku do krajów Unii Europejskiej wzrośnie do 3,3 mln ton.

Jak informuje Comtrade, w 2013 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej wyeksportowały na Ukrainę 259,3 tys. ton owoców i warzyw świeżych za sumę 160,6 mln euro. To najgorsze dane od wielu lat.

Organizacja Copa-Cogeca opublikowała szacunki dotyczące roślin oleistych i białkowych w UE-28 na rok gospodarczy 2014/15, ukazujące pozytywne perspektywy i dobre zbiory w zimie.

Według ostatniego raportu International Grains Council, światowa produkcja zbóż wzrośnie do 2,064 mld ton w sezonie 2018/2019 r. W 2014/2015 r. przewiduje się niewielki spadek produkcji w porównaniu z rekordowym wynikiem z 2013/2014 r. W kolejnych pięciu latach produkcja ta ma rosnąć o 1,6% rocznie.

Zapylenie krzyżowe, w którym aktywny udział biorą owady zapylające na czele z pszczołą miodną, gwarantuje zwiększenie produktywności roślin uprawnych oraz zapewnia wysoką jakość plonów. Niedobór pszczół skutkuje niedostatecznym zapyleniem kwiatów. To z kolei powoduje słabe wykształcenie się owoców, które są drobniejsze, o nieodpowiedniej jakości konsumpcyjnej i handlowej. Z kolei wadliwej jakości nasiona mają mniejszą siłę kiełkowania i wydają słabsze rośliny potomne. Dla rolnictwa oznacza to gorszy plon, dla producenta mniejszy zysk, a dla przyrody ograniczenie bioróżnorodności.

Języczkiem uwagi jest rozwój sytuacji na Ukrainie. Jakkolwiek nasz wschodni sąsiad w większości pozbył się rzepaku ze starych zbiorów, to pojawiły się (być może przedwczesne) obawy o import do Unii z tego kierunku po okresie letnim.

Udany start rzepaku

Według danych GUS, w 2013 roku ogólna powierzchnia zasiewów rzepaku i rzepiku wynosiła w Polsce około 923 tys. ha, z czego ogromną większość stanowił rzepak ozimy. Jest on obecnie zdecydowanie najchętniej uprawianą rośliną oleistą w Polsce. Wynika to między innymi z szerokiego zastosowania nasion rzepaku w przemyśle. Są one świetnym surowcem do produkcji oleju spożywczego. Poza tym znajdują zastosowanie jako dodatek do pasz. Znajdują zastosowanie w przemyśle naftowym. Estry kwasów tłuszczowych stosuje się jako dodatek do paliw. Tak szerokie zastosowanie rzepaku powoduje, że zainteresowanie jego uprawą systematycznie rośnie i niebawem areał jego uprawy przekroczy zapewne milion hektarów.

Na podwarszawskim rynku hurtowym Bronisze importowane ogórki w porównaniu do cen sprzed roku są tańsze średnio o 12%, ale krajowe warzywa szklarniowe pozostają droższe o około 6%. Cena kilograma ogórków w ofercie hurtowej waha się od 6 do 7,50 zł.

Strona 6 z 39

Polecamy:

Osypywanie się nasion rzepaku przed zbiorami

Osypywanie się nasion rzepaku przed zbiorami

Dzięki podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion rzepaku zwiększa się bezpieczeństwo i stabilność plonów. Cecha ta daje większą elastyczność w zakresie terminu...

Trzeba zapewnić rzepakowi mikroelementy

Trzeba zapewnić rzepakowi mikroelementy

Zimowa aura okazała się po raz kolejny wyjątkowo łaskawa, a rzepaki przetrwały ostatnią zimę w wyjątkowo dobrej kondycji. Cóż jednak z tego, jeśli jesień, a...

Produkcja TV

Zobacz film
Bydło (23 filmy)
Zobacz film
Kury (13 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Owce (5 filmów)
Zobacz film
Prace na polu (25 filmów)
Zobacz film
Środki produkcji (13 filmów)
Zobacz film
Trzoda chlewna (11 filmów)
Zobacz film
Uprawy (23 filmy)

Rośliny uprawiane

.