Prezentacja polskich produktów pochodzenia leśnego w Szanghaju

wtorek, 30 września 2014 08:48

W chińskim Szanghaju rozszerza się paleta imprez i wydarzeń targowych, w tym w zakresie artykułów spożywczych. Jedną z imprez o stosunkowo krótkiej historii są targi "China (Shanghai) Health Food Expo 2014", których trzecia edycja odbyła się w dniach 11-13.09.2014 roku.


Ekspozycji targowej towarzyszyła także pierwsza konferencja branżowa nt. chińskiego sektora produktów leśnych i możliwości rozwoju współpracy z zagranicą w tej branży. Pełna nazwa konferencji brzmi: "China/Shanghai Forest Food Expo and International Forest Food Conference". Głównymi organizatorami wydarzenia były: China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Native Products and Animal By-Products i Forest Food Professional Committee / China Cash Forest Association.Jednym z zaproszonych mówców był także szef WPHI Szanghaj, co uznać zależy za kolejny dowód zainteresowania chińskich przedsiębiorców ofertą polskiego przemysłu spożywczego. W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele FAO (Food and Agriculture Organization) for UN , wybranych prowincji ChRL i centrów naukowo – badawczych.

Prezentacja profilu polskich produktów pochodzenia leśnego obejmowała takie towary jak grzyby, jagody, miód i zioła. Przedstawiono osiągnięcia naszego kraju w zakresie ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury leśnej, jak i przetwórstwa towarów pochodzenia leśnego. Podkreślono, iż Polska to czołowy eksporter artykułów spożywczych na świecie, co wynika przede wszystkim z jakości i wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny produkowanej w Polsce żywności. To także efekt wysokiego poziomu polskiego przemysłu przetwórczego, jak i profesjonalizmu bazy naukowo-badawczej.

Omówiono wyniki wymiany handlowej Polski z zagranicą w zakresie artykułów spożywczych w 2013 roku, podkreślając sporą nadwyżkę eksportu nad importem. Prezentacja obejmowała także promocję wyrobów wytwarzanych z surowców / owoców leśnych takich, jak np. herbaty ziołowe, kosmetyki, lekarstwa produkowane na bazie ziół. Podobnie przedstawiono szereg zastosowań miodu, m.in. jako komponentu w produkcji napojów alkoholowych bądź specyfików farmaceutycznych, czy jagód – produkcja dżemów czy soków, jak też produktów mrożonych. Prezentacja polskiego bartnictwa była przyczynkiem do omówienia długich tradycji i historii produkcji miodu w Polsce. Wspomniano także, iż Polska oferuje szereg produktów spożywczych niszowych, produkowanych na bazie tradycyjnych receptur jak np. miody pitne czy przetwory owocowe z jagód czy poziomek.

Zaakcentowano, iż Chiny stają się kierunkiem coraz intensywniejszych działań promocyjnych ze strony polskich firm, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym eksporcie. Podkreślono, iż od połowy maja 2014 roku w strukturze Ambasady RP w Pekinie działa Radca ds. Rolnych, który zajmuje się wymogami certyfikacyjnymi i współpracą z centralnymi chińskimi władzami weterynaryjno-sanitarnymi dla rozszerzenia możliwości dostaw polskiej żywności na chiński rynek. Zaproszono gości do odwiedzenia Polski, w tym jednej z imprez targowych w branży spożywczej (np. trwająca POLAGRA – Poznań).

Źródło: WPHI Szanghaj