Prawo pierwokupu gruntów leśnych we Francji

poniedziałek, 08 września 2014 09:42

W kwietniu tego roku parlament francuski przyjął poprawki i uzupełnienia do Kodeksu Leśnego (zbiór wszystkich aktów prawnych dotyczących lasów i leśnictwa).


Poza utworzeniem specjalnego konta na cele strategiczne sektora leśno-drzewnego i ułatwieniem inwestycji leśnych wprowadzono do Kodeksu prawo pierwokupu gruntów leśnych przez państwo lub gminy. Prawo pierwokupu dotyczy działek leśnych o powierzchni poniżej 4 ha. W przypadku gruntów sąsiadujących z lasami państwowymi prawo pierwokupu przysługuje państwu, a w przypadku działek sąsiadującymi z lasami gminnymi – gminie.

Federacja prywatnych właścicieli nieruchomości leśnych żąda, aby analogiczne prawo pierwokupu przysługiwało prywatnym właścicielom lasów sąsiadujących z działkami wystawionymi na sprzedaż.

Źródło: Instytut Badawczy Leśnictwa