Polski handel rybami w roku 2014

poniedziałek, 30 listopada 2015 12:21

W 20014 r. większe  niż w  2013  r. przychody  uzyskano  ze  sprzedaży  za  granicę ryb i  ich przetworów  (o 5%). W  2014  r.  z kraju  wywieziono  269 tys.  ton  ryb  i  przetworów 10 (spadek  o  7% w porównaniu z 2013 r.) za 1,4 mld EUR (wzrost o 5%).

 

  

Wartość eksportu do krajów UE stanowiła 92% eksportu tej grupy towarowej i wyniosła 1,3 mld EUR,  o 5,5% więcej niż w 2013 r. Największym odbiorcą były Niemcy (124 tys. ton za 802 mln EUR), Dania  (22  tys.  ton  za  60  mln  EUR),  Wielka  Brytania  (20  tys.  ton  za  90  mln  EUR) i Francja  (19 tys.  ton  za 121 mln EUR). Do  WNP  wyeksportowano zaledwie 2,1 tys. ton tego asortymentu za 3,6 mln EUR (odpowiednio o 24% i 39% mniej niż w 2013 r.), a do pozostałych krajów –24,3 tys. ton (o 2,5% więcej) za 106 mln EUR (o 1,5% mniej).

ARR