Akarycydy 2013 – ochrona upraw

poniedziałek, 11 marca 2013 11:28

W czwartek 7 marca w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe „Akarycydy 2013”. Przedstawione prezentacje dotyczyły ochrony akarycydowej upraw sadowniczych, problemu obniżonej skuteczności akarycydów w świetle polskich badań, praktyki zwalczania przędziorków w uprawach sadowniczych w Europie i w naszym kraju oraz zagrożenia, jakie stanowi przędziorek w buraku cukrowym.

 

Wyzwania dla polskiego sadownictwa – jakość, jakość i jeszcze raz jakość

wtorek, 05 marca 2013 16:06

Pod koniec lutego odbyło się kilka imprez przeznaczonych dla sadowników: Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Warszawie, Partnerstwo dla Jakości – konferencja w Sandomierzu czy Spotkanie Sadownicze zorganizowane w R-SGD UP Przybroda pod Poznaniem. Jednym z najważniejszych zagadnień tam poruszanych, były tematy związane z maksymalizacją plonu przy zachowaniu najwyższych parametrów jakościowych owoców. Prelekcję w całości poświęconą temu zagadnieniu wygłosił w Sandomierzu jeden z największych autorytetów w dziedzinie sadownictwa, Pan Profesor Eberhard Makosz.

 

Aktualna sytuacja na rynku chmielu

wtorek, 05 marca 2013 09:09

Polska jest czwartym po Niemczech, Czechach i Słowenii producentem chmielu w Unii Europejskiej.

 

Warto dbać o owady zapylające

czwartek, 21 lutego 2013 14:24

W styczniu 2013 roku została zainicjowana kampania edukacyjna „Budujemy populację owadów zapylających”. Jest to nowa odsłona cieszącej się dużym powodzeniem akcji „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. Celem nowej kampanii jest uświadomienie rolnikom i sadownikom znaczenia zapylaczy, których obecność w znaczący sposób wpływa na prawidłowy rozwój roślin i ich plonowanie. Jednym z celów akcji jest zapoznanie producentów rolnych ze sposobami prowadzenia ochrony roślin w taki sposób, aby była ona bezpieczna dla owadów zapylających oraz pozostałych pożytecznych gatunków entomofauny.

 

W świecie biostymulatorów

wtorek, 19 lutego 2013 06:01

W dniach 26-29 listopada 2012 r. w Strasbourgu (Francja) odbył się I Kongres dotyczący Wykorzystania Biostymulatorów w Rolnictwie.

 

Ważna jest jakość jabłek

poniedziałek, 18 lutego 2013 12:01

Wymagania jakościowe rosną wraz ze wzrostem zbiorów owoców i stopy życiowej ludności. W światowej produkcji jabłek można zauważyć trzy podstawowe tendencje: wzrost plonów i zbiorów, wzrost wymagań jakościowych i nieopłacalność produkcji owoców niskiej jakości.

 

Wapnowanie to nie tylko zwiększenie pH

środa, 30 stycznia 2013 11:56

W Polsce prawie wszystkie gleby wytworzone są na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce. Na zakwaszenie gleb wpływ ma nie tylko skała macierzysta, ale także i klimat oraz działalność człowieka, przede wszystkim zaś samo rolnictwo. Odprowadzanie wraz z plonami składników pokarmowych oraz stosowanie nawozów azotowych i środków ochrony roślin, to podstawowe przyczyny zakwaszania gleb. Jednym z głównych wyzwań dla producentów rolnych jest przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku. Większość gruntów ornych w naszym kraju wymaga bowiem wapnowania.

 

Badania niedoborów składników pokarmowych w glebie i roślinach

środa, 23 stycznia 2013 16:07

Najważniejszym celem produkcji rolniczej i ogrodniczej jest uzyskanie plonów o pożądanej jakości konsumpcyjnej lub przetwórczej i przechowalniczej. Wiele czynników decyduje o sukcesie uprawy. Jednym z ważniejszych jest gleba. Jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne mają decydujący wpływ na powodzenie w uprawie. Przydatność gleb do celów produkcyjnych i ich wartość uprawowa określana jest przez wiele parametrów, które składają się na żyzność gleb, czyli naturalną zdolność do zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin. Stanowi ona zespół właściwości gleb – fizycznych, chemicznych i biologicznych, zapewniających roślinom odpowiednie warunki do wzrostu. Ważnym aspektem kształtowania żyzności gleb jest możliwość jej zmiany poprzez szereg działań agrotechnicznych, przede wszystkim przez nawożenie.

 

Walka z roztoczami - warto wyciągać konstruktywne wnioski

poniedziałek, 21 stycznia 2013 13:03

Walka z roztoczami – przędziorkami i pordzewiaczami – będącymi groźnymi szkodnikami roślin sadowniczych, bywa czasami mało skuteczna. W niektórych krajach świata dochodziło i dochodzi do klęskowego wystąpienia w sadach i jagodnikach tej grupy szkodników. Badanie przyczyn takiej sytuacji pozwoliło na ogłoszenie wniosku – winę za to najczęściej ponosi nieracjonalnie postępujący człowiek. Warto więc, aby polscy sadownicy przeanalizowali błędy m.in. austriackich sadowników i na podstawie zdobytej wiedzy nie powielili ich, ale wyciągnęli konstruktywne wnioski.

 

Duńskie mity o polskiej żywności do obalenia

środa, 16 stycznia 2013 15:01

Podważanie jakości polskiej żywności przez minister rolnictwa Danii Mette Gjerskov jest niedopuszczalne - uważa minister Stanisław Kalemba.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 13