IV Międzynarodowa Konferencja Porzeczka Czarna po raz pierwszy w Polsce

poniedziałek, 09 czerwca 2014 07:30

Na początku czerwca 2014 roku w Białowieży odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Porzeczka Czarna. Spotkanie odbyło się po raz pierwszy w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia było Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Czarnej Porzeczki (IBA – International Blackcurrant Association). Honorowym patronem imprezy było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Dokarmianie roślin sadowniczych po kwitnieniu

wtorek, 29 kwietnia 2014 08:45

Pozwoliłem sobie kiedyś na wydzielenie trzech faz wpływających na jakość owoców i wielkość plonów, gdzie faza pierwsza to budowa potencjału polegająca na wytworzeniu dobrych pąków kwiatowych (trwa od końca czerwca poprzedniego roku aż do kwitnienia w roku bieżącym). Druga faza, której chcę poświęcić to opracowanie, to dalsze tworzenie potencjału w postaci młodych zawiązków – trwa od kwitnienia do drugiej połowy czerwca. W trzeciej fazie (od opadu czerwcowego do zbioru owoców) możemy się już tylko starać o maksymalne wykorzystanie stworzonego wcześniej potencjału.

 

Wpływ kompleksów biostymulujących na wielkość i jakość plonu jabłoni

środa, 23 kwietnia 2014 08:45

Wiele czynników środowiskowych wpływa negatywnie na wzrost i rozwój roślin oraz końcowe wyniki wydajności upraw. Brak równowagi składników odżywczych, ekstremalne temperatury, susza oraz zasolenie są podstawowymi czynnikami ograniczającymi wydajność upraw na świecie. Szacuje się, że tylko 10% światowych użytków rolnych może być wolnych od poważnych stresów środowiskowych.

 

Pollinus, czyli jak wygrać z konkurencją w uprawie rzepaku

czwartek, 10 kwietnia 2014 18:30

Plony rzepaku w dużej mierze zależą od intensywności pracy pszczół i innych owadów zapylających na plantacji. Aby praca owadów była wydajna, muszą panować warunki sprzyjające oblotowi owadów zapylających, szczególnie pszczół. Istotnym czynnikiem obniżającym obecność pszczół na plantacjach rzepaku jest występowanie w sąsiedztwie upraw gatunków roślin konkurencyjnych, które odciągają owady zapylające od uprawy docelowej. Nie tylko konkurencyjna plantacja rzepaku, ale również dziko rosnący mniszek lekarski, kasztanowiec zwyczajny i wiele gatunków chwastów są bardzo atrakcyjne dla pszczół, a czas ich kwitnienia zbiega się często z okresem kwitnienia rzepaku. Jak można wygrać z konkurencją o pszczoły?

 

Wpływ hydrożelu i nawozów o działaniu biostymulującym na stopień przyjęć, wzrost i jakość drzewek jabłoni w pierwszym roku po posadzeniu

poniedziałek, 07 kwietnia 2014 11:51

Jakość materiału szkółkarskiego ma bardzo duży wpływ na wzrost, start i termin wejścia w okres owocowania nowo posadzonych drzewek gatunków owocowych. Do zakładania sadów intensywnych najlepiej nadają się drzewka dobrze wyrośnięte, posiadające odpowiednio grube pnie o wysokości około 160-180 cm. O szybkości wejścia w okres kwitnienia i owocowania decydujący wpływ ma liczba pędów bocznych wysadzanych drzewek. Tylko dobrze rozgałęziony materiał pozwoli osiągnąć pierwsze plony już w drugim roku po wysadzeniu na miejsce stałe.

 

Dbałość o glebę

poniedziałek, 31 marca 2014 07:44

Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest przez glebę. Ostatnie lata pokazują, że inwestowanie w ziemię jest bardzo opłacalne. W Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat zmieniło się podejście do gospodarowania ziemią. Generalną tendencją jest powiększanie areału upraw, bowiem tylko wielohektarowe gospodarstwa mogą zapewnić dochody na odpowiednim poziomie. Ceny gruntów rolnych rosną. Dbanie o utrzymanie, bądź też nawet podnoszenie naturalnego potencjału plonotwórczego gleby to dziś priorytet wszystkich producentów rolnych.

 

Wiosna w zbożach

wtorek, 25 marca 2014 09:14

W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi około 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasiewów, z czego około 2 mln ha zajmuje pszenica. Jej forma ozima jest w Polsce i w Europie podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarniczym i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki żywnościowej.

 

Ochrona fungicydowa rzepaku

piątek, 21 marca 2014 12:16

Dobór odmiany, termin i norma wysiewu, zastosowanie zbilansowanego nawożenia uwzględniającego potrzeby rzepaku to bardzo istotne czynniki warunkujące wysoki plon. Należy jednak pamiętać, iż utrzymanie plantacji wolnych od chorób to także priorytet producentów.

 

Dokarmianie sadów przed kwitnieniem

czwartek, 13 marca 2014 18:40

O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku drzew ziarnkowych zaczyna się w naszym klimacie pod koniec czerwca lub na początku lipca i trwa aż do kwitnienia. Wiosna jest więc ostatnim momentem, kiedy możemy poprawić kondycję pąków /również całego drzewa/ i w ten sposób zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania dużej ilości, dorodnych owoców. Nie ulega żadnej wątpliwości, że z dobrze wykształconych, grubych pąków łatwiej jest uzyskać ładne owoce niż ze słabych, niedostatecznie wykształconych.

 

Jak pomóc oziminom?

wtorek, 11 marca 2014 11:43

Zima 2013/2014 znacznie odbiegała pod względem aury od panujących w poprzednich sezonach. Stosunkowo wysoka temperatura (powyżej 0°C) i brak okrywy śnieżnej aż do stycznia sprawiły, że wegetacja uprawnych roślin ozimych przebiegała nieprzerwanie. Proces ten zahamowało nagłe, zdecydowane ochłodzenie w lutym br.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 13