Płatność do kóz w PROW 2014-2020

środa, 02 grudnia 2015 09:26

W związku z licznymi pytaniami rolników, odpowiadamy jak wyglądają obecnie płatności do kóz oraz jakie zmiany zaszły względem poprzednich lat.

 

 Płatność do kóz przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 5 sztuk samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy, płatność będzie wypłacana do wszystkich sztuk w gospodarstwie.

W przypadku płatności do kóz okres przetrzymywania trwa przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.


Jest to zmiana w stosunku do pierwotnie obowiązujących okresów przetrzymywania, wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 653), która weszła w życie 15 maja 2015 r. (jeżeli okres przetrzymywania upłynął przed tym dniem – warunek uznaje się za spełniony).

MRiRW