Płatność do bydła i krów w PROW 2014-2020

środa, 02 grudnia 2015 10:40

Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki młodego bydła w wieku do 24 miesięcy, płatność będzie przyznawana do wszystkich zwierząt od 1-szej do 30-tej sztuki. Płatnością będzie objęte bydło, niezależnie od płci. Wsparcie będzie przysługiwać maksymalnie 2 razy w ciągu życia zwierzęcia.

 W przypadku płatności do bydła okres przetrzymywania trwa przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności. (Jest to zmiana w stosunku do pierwotnie obowiązujących okresów przetrzymywania, wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 653), która weszła w życie 15 maja 2015 r. (jeżeli okres przetrzymywania upłynął przed tym dniem – warunek uznaje się za spełniony).

Płatność przysługuje do zwierząt urodzonych najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.Płatność do krów

Płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy, płatność wypłacana jest do krów od 1-szej do 30-tej sztuki.

W przypadku płatności do krów okres przetrzymywania trwa przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

MRiRW