Zmiany unijnych przepisów dotyczących pasz

czwartek, 30 października 2014 12:51

Komisja Europejska rozporządzeniem UE/1123/2014 z dnia 22 października 2014 roku zmieniła dyrektywę WE/38/2008 ustanawiającą wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych.


Wprowadzono zmiany o charakterze technicznym w części B załącznika do dyrektywy WE/38/2008 w części C dotyczących szczególnej potrzeby żywieniowej „Stabilizacja równowagi wodno-elektrolitycznej” dla świń, cieląt, jagniąt, koźląt i źrebiąt.

Rozporządzenie wchodzi w życie od 12 listopada 2014 r. W art. 2 zakłada się stosowanie okresu przejściowego.

Źródło: FAMMU/FAPA