Światowa produkcja mieszanek paszowych

piątek, 11 kwietnia 2014 15:23

Produkcja mieszanek paszowych na świecie w 2013 r. osiągnęła blisko 963 mln ton i była o 1% większa niż rok wcześniej. Spadek tempa wzrostu produkcji mieszanek związany był z suszami występującymi w ponad 30 krajach świata w 2012 r., co spowodowało wzrost cen surowców do produkcji mieszanek.


Procentowo najszybciej wzrasta produkcja mieszanek paszowych w krajach afrykańskich. W wartościach bezwzględnych jest ona jeszcze jednak niewielka. Ogółem wyniosła 31 mln ton i zwiększyła się o 7% dzięki szybkiemu wzrostowi produkcji w RPA, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Senegalu, na Mauritiusie i w Namibii. Najwięcej mieszanek produkuje się w Azji – łącznie 348 mln ton, co stanowi więcej niż 1/3 światowej produkcji. Jednakże w ubiegłym roku produkcja ta nie uległa zwiększeniu. Ceny mieszanek w Azji należą do najwyższych na świecie. Ceny mieszanek dla tuczników wynoszą średnio 524 dolary za tonę (385 €/t), a dla drobiu – 480-553 $/t. W bieżącym roku ceny te prawdopodobnie spadną.

Główni producenci mieszanek paszowych na świecie w 2013 r. (mln ton)


Najwięcej na świecie produkuje się mieszanek dla drobiu. W 2013 r. wyprodukowano ich 444 mln ton (o 6% więcej niż w poprzednim roku), co stanowiło 46% ogółu światowej produkcji mieszanek. Większość spośród nich stanowią pasze dla brojlerów (60% mieszanek dla drobiu). Produkcja mieszanek dla świń zwiększyła się o 11% i osiągnęła 243 mln ton. Spadła natomiast produkcja mieszanek dla przeżuwaczy – w przypadku tych zwierząt najłatwiej zastąpić mieszanki wprowadzając wypas lub podając inne pasze. O 14% wzrosła produkcja mieszanek dla koni i osiągnęła 12,4 mln ton (w 2012 r. wzrost o 17%). W największym stopniu, bo o 17%, wzrosła produkcja mieszanek używanych w akwakulturze. Osiągnęła ona 34,4 mln ton.

Według FAO, w 2013 r. spożycie ryb oraz skorupiaków pochodzących z hodowli pod względem masy było większe niż spożycie wołowiny. Produkcja karmy dla zwierząt domowych zwiększyła się jedynie z 20,5 do 20,7 mln ton. Ogółem wartość mieszanek paszowych wyprodukowanych w 2013 r. na świecie przekroczyła 500 mld $.

Źródło: Agra Europe / Centralna Biblioteka Rolnicza