Produkty uboczne zastępują pasze

sobota, 15 lutego 2014 10:58

Produkty uboczne powstające przy wytwarzaniu biopaliw mogą stanowić doskonałe pasze.


Obecnie na świecie – głównie w USA – powstaje rocznie ponad 30 mln ton suszu gorzelnianego (DDGS), czyli produktu ubocznego przy wytwarzaniu etanolu. Jest to suszony wywar, którego główny komponent stanowi zmielone ziarno wzbogacone o dodatek substancji rozpuszczalnych. Stosuje się go jako paszę, głównie dla bydła (81%).

Innym produktem ubocznym przy wytwarzaniu biopaliw jest koncentrat białkowy z drożdży (YPC). Ma on lepszy współczynnik wykorzystania paszy niż DDGS i może zastępować soję i mączkę rybną w żywieniu drobiu i pstrągów.

Unia Europejska jest obecnie największym światowym importerem wysokobiałkowych pasz. YPC może też zastępować zakazane w Unii tzw. pomotory wzrostu, czyli antybiotyki stosowane w żywieniu. Należy do „neubiotyków”, substancji zwiększających odporność na choroby, korzystnie wpływających na wzrost.

Źródło: Agra Europe / Centralna Biblioteka Rolnicza