Rynek owiec: pogłowie i ceny w 2011 r.

środa, 21 marca 2012 13:25

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie owiec ogółem w grudniu 2011 r. wyniosło 214,7 tys. sztuk, w tym maciorek było 143,7 tys. sztuk. Pogłowie owiec ogółem i maciorek było większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego odpowiednio o 0,5% (tj. owiec o 1,3 tys. sztuk, a maciorek o 0,9 tys. sztuk). W porównaniu do czerwca 2011 r. pogłowie owiec zmniejszyło się o 36,3 tys. sztuk (o 14,4%), a maciorek o 18,5 tys. sztuk (o 11,4%).


W 2011 r. poziom cen zakupu jagniąt żywych (do jednego roku) był dużo wyższy niż w 2010 roku. Dynamika zmian cen r/r w 2011 r. była dodatnia we wszystkich miesiącach, za wyjątkiem stycznia i lutego. Na wzrost cen żywca baraniego w Polsce w 2011 r. miał wpływ m.in. wzrost cen w UE jagniąt lekkich (o 7%) i owiec ciężkich (o 11%) oraz spadek wartości polskiej waluty wobec euro.

Średnia cena jagniąt w wadze żywej (w przedziale 17,1-40 kg) w 2011 r. wyniosła 8 703 zł/tonę i była o 16,3% wyższa od ceny zanotowanej w 2010 r. i o 10,5% wyższa od ceny z 2009 roku. W 2011 roku najniższą cenę za jagnięta zanotowano w styczniu 6 297 zł/t, zaś najwyższą w grudniu 10 720 zł/t (różnica wyniosła 41,3%).

W styczniu 2011 r. średnia cena skupowanych jagniąt wyniosła 6 297 zł/t i była niższa zarówno od ceny z miesiąca poprzedniego, jak i od ceny notowanej w styczniu 2010 roku, odpowiednio o 27,3% i o 21,8%. W kwietniu 2011 roku, przed świętami Wielkanocnymi, średnia cena jagniąt osiągnęła 9 071 zł/t i była o 22,4% wyższa niż w analogicznym okresie w 2010 r. (7 414 zł/t) i o 7,5% wyższa od ceny z marca 2011 r. Obroty w tym czasie stanowiły prawie 21,6% obrotów ogółem. Po okresie sezonowego wzrostu cen zaznaczył się trend spadkowy, jednak pomimo tego ceny były wyższe o 11,4% - 30,2% w porównaniu do 2010 roku. W okresie wakacyjnym ceny zakupu owiec wahały się w granicach od 7 872 zł/t w sierpniu do 8 182 zł/t w czerwcu. Kolejny sezonowy wzrost cen odnotowano w listopadzie – 8 432 zł/t (+8,3% m/m-ca i +29,4% r/r). W grudniu 2011 r. nastąpił znaczny wzrost cen jagniąt tj. o ponad 27% (10 720 zł/t) wobec miesiąca poprzedniego i o 23,7% w stosunku do grudnia 2010 r.

Wzrost ceny zanotowano we wszystkich klasach wagowych, największy w klasie 31,1-36 kg o prawie 25% (9 327 zł/t) i w klasie 17,1-24 kg o 23% (11 805 zł/t). W pozostałych klasach wagowych ceny były od 8-11% wyższe niż w listopadzie 2011 r. Obroty jagniętami o wadze 17,1-40 kg w okresie Bożego Narodzenia 2010 r. stanowiły około 14% obrotów ogółem i były o 1/3 niższe niż w latach 2009 i 2010. W 2011 r. jagnięta ciężkie o wadze 24,1-31 kg stanowiły 42,6% obrotów ogółem, znaczny udział miały także jagnięta lekkie (17,1-24 kg) – 38,5%. Najmniejszy udział w strukturze zakupu miały najcięższe zwierzęta o wadze 36,1-40 kg – 4,3%.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi / Analiza sytuacji rynkowej na podstawowych rynkach rolnych (w grudniu 2012 oraz całym 2011 roku)