Owce: ceny w Polsce na tle cen w Unii Europejskiej

poniedziałek, 19 marca 2012 11:19

Od 2007 roku ceny jagniąt ciężkich w wadze poubojowej w Unii Europejskiej systematycznie rosną. W 2011 roku odnotowano wzrost ceny rok do roku o 10,8% (483 €/100 kg), w 2010 roku było to 5,6% (436 €/100 kg), a w 2009 roku ponad 5% (412 €/100 kg).


Ceny jagniąt ciężkich w wadze poubojowej utrzymują się w Polsce na niższym poziomie niż w UE, średnio o około 18%. W 2011 r. średnia cena jagniąt ciężkich w wadze poubojowej w Polsce wyniosła 394 €/100 kg i była o 18,5% niższa od ceny notowanej w 2011 r. w UE-27 (483€/100 kg).

W 2011 r. cena jagniąt ciężkich była w Polsce o ponad 10,7% wyższa niż rok wcześniej. Najwyższą cenę za owce ciężkie w 2011 roku uzyskano we Francji 615 €/100kg (wzrost o 5,7% w stosunku do 2010 r.), w Hiszpanii w 525€/100kg (wzrost o 13,1%) oraz w Austrii 514€/100kg (wzrost o 3,1%). Najmniej za jagnięta ciężkie płacono w Rumunii 239 €/100kg (wzrost o 23,2%), w Polsce 394 €/100kg (wzrost o 10,9%) oraz w Szwecji: 407 €/100kg (wzrost o 9,7%).

W styczniu 2011 r. średnia cena owiec ciężkich w wadze poubojowej w Polsce wyniosła 422 €/100kg i była wyższa od ceny z grudnia 2010 r. o 7%, ale niższa o 0,2% od ceny zanotowanej w styczniu 2010 r.

Średnia cena owiec ciężkich w wadze poubojowej w Polsce w grudniu 2011 r. wyniosła 448 €/100kg i była wyższa zarówno od ceny zanotowanej miesiąc wcześniej (o 21,7%), jak i od ceny z grudnia 2010 roku (o 13,8%). Spośród krajów UE najwyższą cenę w grudniu 2011roku zanotowano we Francji: 645€/100kg (wzrost o 5,7% w stosunku do grudnia 2010r.), w Hiszpanii: 598 €/100kg (wzrost o 21,5%) i w Austrii: 536 €/100kg (wzrost o 6,6%).

Cena za jagnięta lekkie w Unii Europejskiej w 2011 r. wzrosła o 6,8% w stosunku do roku 2010 i wyniosła 624 €/100kg. Najwyższe ceny odnotowano w Hiszpanii 704 €/100kg (wzrost o 10,2%), na Węgrzech 643€/100kg (wzrost o 15,8%) oraz w Grecji: 558€/100 kg (wzrost o 3,1%). We Włoszech, które są głównym odbiorcą polskich jagniąt, cena wzrosła o 1,7% do 526 €/100kg.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi / Analiza sytuacji rynkowej na podstawowych rynkach rolnych (w grudniu 2012 oraz całym 2011 roku)