Oczyszczanie Bałtyku z sieci

piątek, 27 listopada 2015 20:06

Około 300 ton sieci widm wyłowiono z Bałtyku podczas akcji powadzonej przez Kołobrzeską Grupę Producentów Ryb we współpracy z organizacją ekologiczną WWF Polska. Była to praktyczna realizacja największego na świecie projektu oczyszczania morza z sieci. W akcji wzięło udział sto kutrów rybackich.Wyławianie prowadzono od czerwca do października w miejscach wytypowanych przez ekspertów, tam gdzie występują największe koncentracje zagubionych sieci.

 Akcja otrzymała wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Rybackiego. Było to ponad 12 mln złotych pochodzących z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013".

Sieci widma unoszone nad dnem Bałtyku, jak i  pływające na niedużych głębokościach są niebezpieczne dla ryb, ssaków morskich, a także ptaków żywiących się morskimi organizmami. Ten niekontrolowany przyłów ryb, może wpływać negatywnie na żyjące w morzu populacje oraz stabilność ekosystemu.

Według ekspertów w polskiej strefie Bałtyku może zalegać ok. 800 ton starych narzędzi połowowych. Sieci najczęściej zostawały w morzu z powodu zaczepów o podwodne przeszkody lub ulegały zniszczeniu podczas sztormów. Dalsze prace w zakresie wyławiana ich z Bałtyku będą wspierane w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014–2020. Środki pochodzić będą z  priorytetu „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa