Zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy

czwartek, 30 kwietnia 2015 10:45

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała, że nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.


PIORiN przypomina, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Środki ochrony roślin należy tak dobierać, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu a w szczególności dotyczy to owadów zapylających.

Stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów, a w szczególności na:
• stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
• stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
• dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
• niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
• wykonywane zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
• zachowywanie minimalne odległości od pasiek;
• przestrzeganie okresów prewencji;
• niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

Równocześnie Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwrócił się z prośbą o zgłaszanie do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa informacji o przypadkach upadków pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Źródło: PIORiN