Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

czwartek, 12 czerwca 2014 10:01

Uprawa rzepaku przysparza rolnikom wielu problemów. Rzepak ozimy jest wymagającą rośliną. Zaniedbanie w terminie siewu, w nawożeniu i ochronie prowadzi do spadku i jakości i ilości plonu. Niepełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego tej uprawy jest wynikiem stosowania niepełnych, kompleksowych technologii i ograniczania nakładów na produkcję rzepaku. Gwarancją wysokiej nadwyżki bezpośredniej uzyskiwanej z hektara jest stosowanie integrowanych, rozwiniętych technologii. Mimo stosunkowo wyższych kosztów ich stosowania, powodują one wzrost rentowności produkcji.

 

Nowa klasyfikacja i oznakowanie środków ochrony roślin

piątek, 06 czerwca 2014 16:18

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że z dniem 1 czerwca 2015 r. upływa termin na dostosowanie klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych, w tym środków ochrony roślin, wynikający z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) - tzw. rozporządzenie CLP.

 

Petoksamid z chlomazonem – nowe narzędzie w walce z chwastami w rzepaku

czwartek, 05 czerwca 2014 15:26

W maju 2014 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środka, który jest mieszaniną petoksamidu z chlomazonem przeznaczoną do kontroli zachwaszczenia w rzepaku ozimym.

 

Arrest – nowość w zapobieganiu osypywania się nasion rzepaku i roślin strączkowych

wtorek, 20 maja 2014 16:46

Firma Arysta LifeScience wprowadza na rynek nowy preparat do stosowania przed zbiorem rzepaku i roślin strączkowych uprawianych na suche nasiona. Arrest skleja łuszczyny oraz strąki, tym samym zapobiega osypywaniu się nasion przed i w trakcie zbioru.

 

Mączniak w zbożach coraz większym zagrożeniem

wtorek, 29 kwietnia 2014 13:58

Mączniak zbóż i traw jest chorobą występującą w uprawach zbóż we wszystkich rejonach Polski. W ostatnich latach obserwuje się dużą agresywność patogenu, którego dynamika rozwoju w sezonie 2004 na Wielkopolsce przybrała charakter epidemii. Naukowcy sugerują, że odpowiedzialne za nasilenie objawów mączniaka prawdziwego w zbożach są głównie dwa czynniki: anomalia pogodowe oraz odporność patogenu na substancje czynne wykorzystywanych do jego zwalczania fungicydów.

 

Właściwa ochrona upraw to również działania antyodpornościowe

środa, 16 kwietnia 2014 11:03

Początek sezonu ochroniarskiego być może trzeba będzie w tym roku przyspieszyć. Zimowa aura, przypominająca we wszystkich rejonach Polski późną jesień z dodatnią temperaturą, sprawiła, że wegetacja większości roślin trwa nieprzerwanie, a na nich stale aktywne są patogeny. Jeśli nic nie zmieni się w pogodzie (oby!), trzeba będzie wyjątkowo w tym roku już wkrótce zacząć chronić rośliny.

 

Stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

wtorek, 15 kwietnia 2014 15:42

W związku z wejściem w życie obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformował, że jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania zabiegu chemicznej ochrony roślin oraz bezpieczeństwa takiego zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 

„Okres prewencji dla pszczół - nie dotyczy” - co oznacza to określenie w praktyce

wtorek, 08 kwietnia 2014 17:08

Okres prewencji można zdefiniować jako czas po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta, a w tym pszczoły, nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano środek ochrony roślin. Należy zatem okres prewencji rozumieć jako parametr, który wskazuje jak postępować, aby uniknąć zagrożenia między innymi dla pszczół.

 

Asahi SL - strategia w ochronie przed skutkami przymrozków

czwartek, 03 kwietnia 2014 12:41

Susze, przymrozki a potem ulewy i powodzie – tak w skrócie można podsumować prognozy synoptyków na temat tegorocznej dość kapryśnej wiosny, która może się nam dać we znaki.

 

Zapewnić dobry start oziminom

wtorek, 01 kwietnia 2014 12:20

Zdrowotność roślin jest istotnym elementem produkcji i przyczynia się do osiągnięcia zadowalającego plonu. Dlatego już od wczesnej wiosny należy zadbać o zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju gatunkom uprawnym. W osiągnięciu tego celu niebagatelne znaczenie mają wczesne zabiegi fungicydowe (zabieg czyszczący oraz zabieg w terminie T0), które przygotowują do dalszej ochrony plantacje zbóż ozimych i rzepaku.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 11