ASAHI SL – lekarstwo na suszę?

czwartek, 26 marca 2015 14:38

Tegoroczna, nietypowo ciepła zima pozwoliła przetrwać uprawom ozimym praktycznie bez strat. Z drugiej strony bardzo niewielkie opady śniegu i deszczu spowodowały, że stajemy wobec innego zagrożenia dla kondycji upraw – suszy.


Trzeba pamiętać, że już jesienią w niektórych regionach niewystarczająca ilość opadów utrudniła wschody. Jeżeli obecne warunki pogodowe (niedostateczne opady, duże różnice temperatur pomiędzy dniem a nocą, a także silne wiatry) utrzymają się dłużej, będzie to stanowiło istotną przeszkodę dla szybkiego wznowienia wzrostu i rozwoju roślin po zimie, a także potencjalnie dla ich późniejszego plonowania.

Potrzebujemy zatem narzędzia, które pozwoli roślinom lepiej znieść aktualne trudne warunki, a po ich ustąpieniu szybciej zregenerować się. Takim produktem jest Asahi SL – znany od wielu lat, zawsze skuteczny biostymulator wzrostu i plonowania roślin. W badaniach naukowych prowadzonych w Samodzielnym Zakładzie Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa SGGW pod kierunkiem prof. Heleny Gawrońskiej wykazano, że Asahi SL może łagodzić skutki stresu, w tym stresu suszy.

W wyniku badań prowadzonych na rzodkiewniku pospolitym (Arabidopsis thaliana) – roślinie modelowej, blisko spokrewnionej z rzepakiem – stwierdzono, że traktowane Asahi SL rośliny, poddane stresowi suszy:
- wytwarzają mniej ABA (kwasu abscysynowego) – hormonu roślinnego towarzyszącego procesowi starzenia się tkanek i syntetyzowanego w dużych ilościach w reakcji na stres. Rośliny opryskane Asahi SL wytworzyły mniej ABA w porównaniu z roślinami rosnącymi w tych samych warunkach (gleba 40% maksymalnej pojemności wodnej), ale nie traktowanymi Asahi SL;


Fioletowe krawędzie liści rzepaku

- wytwarzają więcej proliny – aminokwasu odgrywającego kluczową rolę w procesach osmoregulacji, ale także stabilizującego strukturę białek i neutralizującego toksycznie działający amoniak, powstający w warunkach stresu wodnego. Prolina odgrywa również niezwykle ważną rolę w przywróceniu do stanu normalnego procesów metabolicznych po zakończeniu warunków stresowych – stanowi m.in. łatwy do wykorzystania substrat do syntezy innych aminokwasów;


Sucha ziemia

- efektywniej prowadzą gospodarkę wodną – pobierają więcej wody niż rośliny nietraktowane Asahi SL i nawet rosnąc w warunkach 30 i 20% maksymalnej pojemności wodnej, zawierają więcej wody w tkankach;
- aktywniej fotosyntetyzują w porównaniu z roślinami rosnącymi w warunkach tego samego deficytu wodnego – udowodniony pozytywny wpływ na maksymalną wydajność kwantową fotosystemu II.

W efekcie – w porównaniu z roślinami kontrolnymi (nietraktowanymi) – wywarzają większą biomasę (mierzoną masą zarówno części wegetatywnych, jak i generatywnych) w warunkach tego samego deficytu wodnego. Warto również zauważyć, że ochronna funkcja Asahi SL przejawia się też tym, że wraz z postępującą suszą spadek produkcji biomasy jest mniej gwałtowny w porównaniu do roślin kontrolnych.

Warto te obserwacje poczynione w laboratorium wykorzystać w praktyce, dzięki temu ograniczymy wpływ suszy na nasze uprawy i zapewnimy im lepszy start, gdy skończą się warunki stresowe.

Więcej informacji na stronie: www.arysta.pl