Ocena przezimowania upraw ozimych w 2015 r.

środa, 06 maja 2015 10:21

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu 2015 roku badań polowych wynika, że uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym – stwierdza opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego.Do siewów zbóż jarych, tak jak rok wcześniej, przystąpiono pod koniec pierwszej dekady marca.

Niewielkie straty w powierzchni upraw ozimych wystąpiły w województwie dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Główną przyczyną wystąpienia szkód zimowych były wahania temperatury i wiatry wysuszające oraz stosunkowo silne mrozy powodujące wysmalanie roślin. Wahania temperatury między dniem i nocą w marcu, występujące lokalnie, powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, co osłabiało system korzeniowy roślin ozimych, jednak nie spowodowało większego uszkodzenia roślin.

Rośliny w stan zimowego spoczynku (jesienią 2014 r.) weszły na ogół prawidłowo wyrośnięte, jednak niezbyt dobrze rozkrzewione – czytamy w opracowaniu GUS. Warunki agrometeorologiczne w zimie i na przedwiośniu nie spowodowały na ogół większych strat w uprawach ozimych.

Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko około 0,1% powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz około 0,4% rzepaku i rzepiku ozimego. Największe straty w powierzchni sięgające około 2% powierzchni plantacji rzepaku i rzepiku ozimego odnotowano w województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

O wielkości plonów zbóż zadecydują warunki agrometeorologiczne w okresie dalszej wegetacji.

MZ
Źródło: GUS, ARR