Obniżki cen na rynku nawozów mineralnych

piątek, 11 grudnia 2015 12:39

We wrześniu 2015 r. odnotowano spadek popytu na nawozy mineralne, co zmusiło producentów i dystrybutorów do wprowadzenia sezonowych obniżek cen. Średni spadek cen we wrześniu w porównaniu z poprzednim miesiącem wyniósł 0,4%. Najbardziej potaniał superfosfat prosty (o 2,4%) oraz nawozy azotowe, np. saletra amonowa o 0,8%, a mocznik o 0,7%. W przypadku nawozów wieloskładnikowych odnotowano natomiast podwyżki, np. fosforan amonu podrożał o 0,9%.

 

Ceny nawozów mineralnych we wrześniu 2015 r. były średnio o 0,7% wyższe niż rok temu o tej porze, przy czym najbardziej wzrosły ceny fosforanu amonu (o 6,7%). W nadchodzących miesiącach z powodu sezonowego spadku popytu oraz niskiego poziomu cen nawozów w handlu światowym, ceny na krajowym rynku powinny być jeszcze niższe.Nieznacznie polepszyły się relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż. Na zakup 1 kg NPK we wrześniu 2015 r. należało przeznaczyć równowartość 5,8 kg pszenicy, tj. o 0,1 kg mniej niż w sierpniu 2015 r. oraz 0,2 kg pszenicy mniej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,3 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (7,0 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były wyraźnie lepsze niż miesiąc wcześniej. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość blisko 83 kg żywca wieprzowego, tj. o 4 kg mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 6 kg więcej niż przed rokiem o tej porze. Ceny nawozów wapniowych we wrześniu 2015 r. wzrosły o 2,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe potaniały o 11,4%.

We wrześniu 2015 r. ceny nawozów mineralnych w handlu światowym zmalały o 1,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Mocznik potaniał o 5,1%, fosforan amonu i sól potasowa o 1,0%, a ceny superfosfatu potrójnego nie zmieniły się. W ciągu 12 miesięcy ceny nawozów na światowym rynku zmniejszyły się o 9,3%, w tym mocznik potaniał o 20,5%, superfosfat potrójny o 7,3%, fosforan amonu o 4,5%, a ceny soli potasowej podniosły się o 4,5%.

W najbliższych miesiącach ceny nawozów w handlu światowym powinny nieznacznie zmaleć. Będzie temu sprzyjać ustabilizowana sytuacja popytowo-podażowa oraz relatywnie niskie ceny surowców do produkcji nawozów, głównie gazu ziemnego i węgla, które są wykorzystywane w procesie produkcji nawozów azotowych.

Na podstawie Rynek Rolny Listopad - IERiGŻ


Powiązane artykuły: