Nowy unijny projekt wspomagający zagospodarowanie lasu

czwartek, 29 stycznia 2015 12:20

W Europie przemysł związany z lasem zatrudnia 4-5 milionów ludzi i jest źródłem zaopatrzenia około 600 tys. zakładów o łącznym obrocie 550 mld euro. Silna jest tu tradycja prywatnej własności leśnej, choć sposób zarządzania lasami zmienia się – na scenę wchodzi nowa generacja prywatnych właścicieli, żyjących w bardziej miejskim stylu, często niezainteresowanych ekonomicznym potencjałem swojej własności.


W związku z tym rozpoczęła się realizacja projektu SIMWOOD (Sustainable Innovative Mobilisation of Wood – Zrównoważona Innowacyjna Mobilizacja Zasobów Drzewnych) finansowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE, angażującego 28 partnerów z 11 krajów członkowskich.

Projekt koncentruje się na tematach badawczych, takich jak zarządzanie publiczne (governance), własność, zarządzanie, funkcje lasu i pozyskiwanie drewna. Zostanie on wdrożony w czternastu regionach modelowych, także w regionie południowo-wschodniej Irlandii, z udziałem lokalnych interesariuszy.

Zebrane informacje posłużą Mobilizatorowi SIMWOOD, który został zaprojektowany jako narzędzie do „odblokowywania” zasobów leśnych w zrównoważony sposób.

Źródło: Instytut Badawczy Leśnictwa