Nawożenie startowe kukurydzy

poniedziałek, 11 lutego 2013 12:56

Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego roku w polskim rolnictwie była rekordowa produkcja kukurydzy ziarnowej, która według GUS przekroczyła 4 mln ton. Od dziesięciu lat obserwujemy wzrost powierzchni uprawy kukurydzy. Od 2011 roku powierzchnia jej uprawy przekracza 750 tys. ha. Obszar uprawy kukurydzy ziarnowej wyniósł w 2012 roku 333 328 ha, zaś kukurydzy na kiszonkę prawie 425 928 ha. Średnie plony ziarna kukurydzy oceniono na 7,18 t/ha (5,75 t/ha w roku 2010). Jednak ubiegłoroczne doświadczenia były specyficzne. Z uwagi na warunki pogodowe – zima była wyjątkowo bezwzględna dla ozimin, w skali kraju wymarzło ponad 30% rzepaku. Kukurydza trafiła na te dobre stanowiska. Jednakże coraz większe zainteresowanie plantatorów uprawą kukurydzy powoduje, że trafia ona też na coraz gorsze stanowiska o mniejszej zasobności w wodę i składniki pokarmowe, co wymusza na rolnikach stosowanie dodatkowych zabiegów. W agrotechnice kukurydzy najważniejsze jest nawożenie, które determinuje wysokość plonów. W odróżnieniu od większości innych upraw nie wymaga ona zabiegów fungicydowych ani insektycydowych. Jest gatunkiem nieprzysparzającym zbyt wielu problemów. Największym zagrożeniem dla tej rośliny są niekorzystne warunki pogodowe – w tym okresowe susze oraz stresy termiczne.

 

Rozszerzenie rejestracji ASAHI SL

poniedziałek, 04 lutego 2013 13:10

19 listopada 2012 r. została wydana decyzja w sprawie rozszerzenia rejestracji środka Asahi SL i możliwości stosowania w nowych gatunkach roślin warzywniczych, sadowniczych i rolniczych.

 

Nawożenie narzędziem poprawy jakości plonu

piątek, 18 stycznia 2013 14:16

Na plonowanie roślin i jakość plonów wpływa wiele różnych czynników. Do najważniejszych można zaliczyć potencjał plonowania wynikający z kondycji roślin i prawidłowego wykształcenia organów, stopień odżywienia roślin we wszystkich fazach rozwojowych, odporność roślin na występujące sytuacje stresowe, zdrowotność plantacji czy dostępność wody. Aby uzyskać zadowalający rezultat ekonomiczny, staramy się wyprodukować możliwie najwięcej, najwyższej jakości plonów. Coroczny, maksymalny w danych warunkach i technologii plon, jest możliwy do osiągnięcia przy utrzymaniu plantacji w bardzo dobrej kondycji przez cały sezon. Uzyskanie takiego efektu jest niezwykle trudne, zwłaszcza w naszym zmiennym klimacie, w którym niemal każdego roku mamy do czynienia z wieloma, niezależnymi od nas czynnikami stresogennymi, które znacznie ograniczają potencjał plonotwórczy rośliny wynikający z jej genetyki.

 

Odżywianie roślin i gleby

wtorek, 08 stycznia 2013 08:26

Gleba to podstawowy warsztat pracy rolnika. Nie służy ona tylko zaspokajaniu potrzeb pokarmowych roślin, jej kondycja warunkuje efektywność produkcji. Źle zarządzana ulega degradacji. Warto dbać zarówno o odżywianie plantacji, jak i o naturalny potencjał plonotwórczy gleb. Należy zatem stosować nawozy, które działają wielopłaszczyznowo. Nie tylko dokarmiają rośliny, ale równocześnie powodują zmiany fizyczne w glebie, sprzyjają rozwojowi flory i fauny glebowej, korzystnie wpływają na jej odczyn i przekształcają składniki pokarmowe z form nieprzyswajalnych na przyswajalne dla roślin.

 

Nawozy – składniki pokarmowe dziś to za mało

wtorek, 18 grudnia 2012 09:23

Na rynku pojawia się coraz więcej nawozów, które nie tylko wzbogacają glebę w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin, zapobiegają ewentualnym niedoborom tych składników, ale spełniają dodatkowe funkcje – poprawiają odżywienie roślin aktywując pobieranie i transport składników mineralnych, biorą udział w ochronie roślin przed stresami, wydłużają proces fotosyntezy /nawozy płynne/ czy też poprawiają strukturę gleby i aktywność mikroorganizmów glebowych, aktywują rozwój systemu korzeniowego, stymulują rośliny w fazie kiełkowania i krzewienia /granulaty/. Substancji w nich zawartych jest bardzo wiele, a każda z nich w odmienny sposób oddziałuje na rośliny. Na polskim rynku produkty tego typu dostępne są od niedawna. W Europie Zachodniej stosuje się je z powodzeniem od kilkudziesięciu lat.

 

Ceny nawozów: analiza rynku

poniedziałek, 17 września 2012 14:00

Spadający popyt na nawozy mineralne spowodował wprowadzenie sezonowych obniżek cen przez głównych dystrybutorów. Ceny zostały obniżone średnio o 0,3%. Najbardziej potaniała saletra amonowa (o 0,7%), a podrożał superfosfat prosty (o 0,2%). Od początku roku nawozy mineralne podrożały o 5,7%, w tym najsilniej nawóz trójskładnikowy (o 10,1%), polifoska (o 7,9%) oraz saletra amonowa (o 8,2%).

 

Rosnąca podaż i popyt na nawozy sztuczne

czwartek, 16 sierpnia 2012 07:29

International Fertiliser Industry Association (IFA) przewiduje, że w 2016 r. nadwyżka w produkcji nawozów azotowych osiągnie 16,6 mln ton. W wypadku nawozów potasowych nadwyżka ta wyniesie 16,2 mln ton, fosforowych – 3,6 mln ton, a siarkowych - 3,7 ml ton.

 

Problemy na rynku zbóż, nawozy będą niezbędne

środa, 01 sierpnia 2012 08:38

Obecnie ceny zbóż na świecie są na bardzo wysokim poziomie i nic nie wskazuje na to aby przyszła zasadnicza korekta dająca powrót do cen sprzed 2-3 lat – oceniają eksperci z Puław.

 

Nielegalny obrót pestycydami

poniedziałek, 23 kwietnia 2012 09:46

Europol wystąpił do Komisji Europejskiej oraz rządów państw członkowskich o podjęcie działań ograniczających nielegalny handel szkodliwymi substancjami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie.

 

Wzrost zużycia nawozów sztucznych na świecie

piątek, 20 kwietnia 2012 00:09

Szacuje się, że światowe zużycie nawozów sztucznych w bieżącym roku będzie o 3% wyższe niż rok wcześniej i osiągnie rekordowy poziom 178,2 mln ton.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 11