Najnowsza prognoza cen skupu żywca wieprzowego

niedziela, 29 listopada 2015 00:43

W czwartym kwartale 2015 r. przewidywany jest sezonowy spadek cen żywca wieprzowego,  ale  mniej  dynamiczny  niż  w  2014  r.  W  efekcie  w  grudniu  2015  r. przeciętna krajowa cena skupu trzody chlewnej może być już wyższa od niskiej ceny z końca 2014 r.

 W pierwszym kwartale 2016 r. ceny wieprzowiny mogą wykazywać tendencję do wzrostu. Zespół Ekspertów przewiduje że średnie krajowe ceny skupu żywca wieprzowego w okresie objętym prognozą mogą kształtować się następująco:

prognoza cen skupu żywca wieprzowego grudzień 2015 r.
Żywiec wieprzowy - zł/kg - 4,20–4,40

prognoza cen skupu żywca wieprzowego marzec 2016 r.
Żywiec wieprzowy - zł/kg - 4,30–4,60

Źródło: ARR