Małe zagrożenie plantacji nasiennych przez wirusy

poniedziałek, 01 lipca 2013 16:13

W całym kraju utrzymuje się nadal bardzo niska presja mszyc, wektorów chorób wirusowych ziemniaka, wielokrotnie niższa niż w analogicznym okresie 2012 roku – podała dzisiaj w swoim komunikacie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Jak podaje PIORiN: „Zagrożenie plantacji nasiennych przez wirusy jest obecnie bardzo małe. Dotyczy to w szczególności plantacji, na których wykonano dokładną selekcję negatywną, usuwając źródła wirusów.”

Obecnie obserwowany jest powolny wzrost populacji mszyc na roślinach ziemniaka. Zaleca się zatem przeprowadzenie zabiegu ich zwalczania, aby nie dopuścić do powstania form uskrzydlonych, mających większe znaczenie w przenoszeniu wirusów niż osobniki bezskrzydłe.

Należy też dotrzymać właściwego terminu zabiegu niszczenia naci, uniemożliwiając w ten sposób transport wirusów z ewentualnie porażonej części nadziemnej do bulw. Powinien on być wykonany przed szczytowym lotem letnim mszyc, który jest spodziewany około 10–15 lipca.

Źródło: PIORiN