Kontyngenty na przywóz zbóż

sobota, 28 listopada 2015 17:27

W 2015 r. dużym zainteresowaniem unijnych importerów cieszy się kontyngent na przywóz kukurydzy z krajów trzecich oraz dodatkowy kontyngent na przywóz tego zboża z Ukrainy. Wysokość cła w ramach tych kontyngentów została ustalona na poziomie zerowym. W 2015  r. kontyngenty  te (wynoszące  odpowiednio 278 tys.  ton  oraz 400  tys.  ton) zostały w całości rozdysponowane.

 


W Polsce przedsiębiorcy w  ramach obu tych kontyngentów uzyskali pozwolenia  na przywóz z  Ukrainy 12  tys.  ton kukurydzy oraz 37 ton mąki kukurydzianej. Roczne kontyngenty z  krajów  trzecich na  przywóz pszenicy   zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN 1001 99 00) i jęczmienia (kod CN 1003) są nadal otwarte.  Zainteresowanie tymi  kontyngentami zwiększyło  się  w  końcu  trzeciego kwartału 2015 r., ale ich wykorzystanie jest nadal małe. Ponadto  do  końca  grudnia  2015  r.  może być  realizowany bezcłowy unijny kontyngent taryfowy na  przywóz 250  tys.  ton  jęczmienia z Ukrainy. Do 2 października 2015 r.unijni handlowcy uzyskali pozwolenia na przywóz 194 tys. ton ukraińskiego jęczmienia ,  co stanowiło 78%  limitu. Kontyngent na przywóz 950 tys. ton pszenicy  z  Ukrainy został w całości wykorzystany, ale polscy przedsiębiorcy nie byli nim zainteresowani.Od  8 listopada  2014  r. Komisja  Europejska  utrzymuje zerowe  stawki  celne w   przywozie poza kontyngentami:pszenicy durum i żyta oraz określonych asortymentów pszenicy zwyczajnej, kukurydzy i sorga.

Komisja Europejska monitoruje obrót zbożem  i  jego  przetworami z  krajami trzecimi.  Do  tego  celu  wykorzystuje system wydawania pozwoleń na ich przywóz i wywóz. Zgodnie  z  pozwoleniami  wydanymi do 6 października 2015 r.,w sezonie 2015/2016 unijni przedsiębiorcy zadeklarowali  import 3,5 mln ton zbóż i przetworów zbożowych,  o 18%  mniejszy  niż tym  samym  okresie  sezonu 2014/2015. Według wydanych  pozwoleń  eksportowych  wolumen  zboża wywiezionego  z  UE  był  o  4 % większy niż w tym okresie przed rokiem i wyniósł 10,6 mln ton. W Polsce pozwolenia na przywóz i wywóz zbóż wydaje Agencja Rynku Rolnego. Na podstawie wniosków złożonych w ARR w okresie lipiec–wrzesień 2015 r. , handlowcy uzyskali  pozwolenia  na  import  do  kraju 33 tys. ton ziarna zbóż (z tego: 3,1 tys.  ton pszenicy, 29,3 tys.  ton kukurydzy, 0,5 tys.  ton sorga  oraz0,1 tys. ton jęczmienia), o 23% więcej niż rok wcześniej.W ciągu dwóch miesięcy bieżącego sezonu ARR wydała pozwolenia na wywóz z Polski poza obszar celny UE 169 tys. ton zbóż wobec 296 tys. ton w tym samym okresie sezonu  2014/2015.  Pozwolenia dotyczyły głównie pszenicy zwyczajnej (142  tys.  ton) i żyta (25 tys. ton). W tym czasie wydane zostały również pozwolenia na wywóz 0,7 tys. ton mąki z pszenicy zwyczajnej i orkiszu, o 4% więcej niż rok wcześniej.

Źródło: ARR