Jak wygląda płatność do owiec w PROW 2014-2020

piątek, 11 grudnia 2015 13:18

Płatność do owiec przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy, płatność przyznawana jest do wszystkich sztuk tych zwierząt w gospodarstwie.

 W przypadku płatności do owiec okres przetrzymywania trwa od 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Ponadto, rolnik musi posiadać zadeklarowane owce w dniu złożenia wniosku.