Ile polska sprzedaje zboża a ile kupuje - najnowsze dane

niedziela, 29 listopada 2015 00:39

W okresie pierwszych  dwóch miesięcy sezonu 2015/2016 (lipiec–sierpień) z  kraju  wywieziono 0,9 mln  ton ziarna zbóż,  o 15%  więcej  niż w  analogicznym okresie sezonu 2014/2015. Wzrósł wywóz wszystkich zbóż podstawowych, z wyjątkiem pszenicy.

 


Blisko 3-krotnie zwiększył się eksport kukurydzy (do 122 tys.  ton). Eksport produktów pierwotnego przetwórstwa był o 7% większy niż przed rokiem , a produktów wysokoprzetworzonych  o  8%  większy. W okresie  lipiec–sierpień 2015  r. łącznie z  kraju  wywieziono 1 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna),  o 14%  więcej  niż rok  wcześniej. Jednak w  dalszych  miesiącach sezonu 2015/2016 eksport zbóż prawdopodobnie ulegnie istotnemu ograniczeniu.W okresie pierwszych  dwóch  miesięcy  sezonu  2015/2016 import  zbóż  uległ dalszemu ograniczeniu  z uwagi na dostępność ziarna krajowego. W okresie  lipiec–sierpień 2015 r. import ziarna do Polski wyniósł 161 tys. ton (w tym głównie pszenicy –103 tys.  ton) wobec 247 tys. ton przed  rokiem. Zwiększył się przywóz kukurydzy i  pszenżyta,  a  znacząco  zmniejszył pozostałych rodzajów  zbóż. Import  towarów pierwotnego  przetwórstwa,  w  porównaniu z analogicznym okresem    sezonu 2014/2015, był o 26% większy, a produktów wysokoprzetworzonych o 7,5% większy.

W ciągu dwóch pierwszych  miesięcy sezonu  2015/2016 do  kraju (w  ekwiwalencie ziarna) przywieziono ponad 0,3 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych, o 13% mniej niż w tym samym okresie sezonu 2014/2015. Z  uwagi  na  mniejsze niż przed rokiem   zasoby,  import  zbóż  może rosnąć i osiągnąć  poziom  wyższy niż w poprzednim sezonie. Na  obroty polskiego  handlu  zagranicznego duży wpływ będą miały relacje cen krajowych   do   notowanych w  pozostałych  państwach  UE,  zwłaszcza  położonych najbliżej Polski oraz kurs złotego.

Źródło: ARR